We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Minister Vandenbroucke sloot om de 10 dagen een geheime farmadeal

Tijdens zijn ministerschap sloot minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) niet minder dan 120 geheime contracten af met de farma-industrie, ofwel om de tien dagen een nieuw contract. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Sofie Merckx, PVDA-Kamerfractieleidster en huisarts. “Vooruit schreeuwde moord en brand over de geheime contracten van toenmalig minister De Block. Maar Vandenbroucke is in hetzelfde bedje ziek en overtreft zelfs zijn voorgangster", reageert Sofie Merckx. De PVDA pleit voor de afschaffing van het systeem van geheime prijsonderhandelingen.

dinsdag 16 april 2024

Hoewel de geheime contracten oorspronkelijk bedoeld waren als een uitzondering, werden ze onder Maggie De Block (Open Vld) schering en inslag. De kritiek van Vooruit op de ‘maggiedeals’ was toen vlijmscherp en in het verkiezingsprogramma van 2019 schreef de partij (toen nog sp.a) “we maken komaf met geheime contracten”. Toen Frank Vandenbroucke minister werd, koesterden velen de hoop dat er eindelijk een kentering zou komen

Maar het tegenovergestelde gebeurde. “Nooit eerder werd zo uitgebreid gebruikgemaakt van de geheime farmadeals. Vandenbroucke tekende zelf maar liefst 120 geheime contracten, wat neerkomt op een nieuw contract elke tien dagen”, stelt Sofie Merckx vast.

“Vanuit de oppositie schreeuwde Vooruit moord en brand over de geheime contracten van De Block. Maar eenmaal zelf aan de macht brachten ze hier helemaal geen verandering in. Integendeel, vergeleken met zijn voorganger tekende hij meer contracten gezien zijn kortere regeerperiode. We zien hier toch echt wel een kloof tussen woorden en daden. Het lijkt alsof minister Vandenbroucke geplooid is voor de farma)industrie”, reageert Sofie Merckx.

Geheime contracten vormen een groot probleem, zegt de PVDA. “Minister Vandenbroucke beslist in onderonsjes met farmamultinationals over de terugbetaling van geneesmiddelen. Daardoor vloeien miljarden euro’s weg uit onze sociale zekerheid, zonder enige democratische controle”, aldus Sofie Merckx. 

Zo is er het mucoviscidosemiddel Kaftrio. In de prijsonderhandelingen in het Verenigd Koninkrijk vroeg de producent een prijs van 194.000 euro per patiënt per jaar, terwijl de werkelijke kost wordt geschat op 5.300 euro. Kaftrio wordt sinds 2022 terugbetaald. 

De PVDA vroeg onlangs in het parlement inzage in het geheime contract door het Rekenhof maar kreeg geen steun van de traditionele partijen. We weten dus nog steeds niet hoeveel we nu precies betalen. 

De PVDA wil het over een andere boeg gooien. “Wij willen het systeem van de geheime contracten afschaffen en voluit gaan voor transparante prijsonderhandelingen op basis van objectieve criteria, zoals ook ziekenfonds Solidaris vraagt”, stelt Sofie Merckx.

Het totaalbudget van die contracten liep in 2022 op tot maar liefst 2,8 miljard euro de helft van het geneesmiddelenbudget, dat is een absoluut record.

“Wat een 2 maten, 2 gewichten. Voor de uitgaven van de sociale zekerheid zijn velen streng. Veel mensen stellen zorg uit en het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees, maar als geld naar de farma-industrie vloeit zonder enige controle horen we niemand”, besluit Sofie Merckx

Bronnen 

1. Verkiezingsprogramma sp.a 2019, resolutie 221:

Met ons ‘pillenplan’ garanderen we ook morgen toegang tot de beste geneesmiddelen. Want aan innovatieve geneesmiddelen die we niet kunnen betalen, hebben we niets. We begrenzen daarom de prijzen en maken komaf met geheime contracten.

--> https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/vooruit/pages/95/attachments/original/1615448779/programma_definitief_voor_mailing_2019_02_21_compressed.pdf?1615448779

2. Precieze berekening: Minister Vandenbroucke sloot 120 contracten. Het eerste contract ging in op 1 november 2020 en het laatste op 1 april 2024. 1186 dagen / 120 contracten = 9,88 dagen / contract.

3. Voor meer informatie over Kaftrio: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2898&legislat=55&inst=K