“Overheidsgeld moet naar de huishoudhulpen gaan, niet naar aandeelhouders”

Vandaag komen de vakbondsafgevaardigden van de huishoudhulpen op straat. Ze eisen respect van de grote werkgevers in de sector, want die betalen de overeengekomen premies niet uit en brengen de gezondheid van de werknemers in de sector in gevaar.
“De situatie wordt onhoudbaar voor de huishoudhulpen. De sector wordt voor 70% gesubsidieerd, dus de regering heeft alle middelen om druk uit te oefenen op privéspelers die het inkomen of de gezondheid van het veelal vrouwelijke personeel niet respecteren. De regering moet ingrijpen”, zegt Gaby Colebunders, arbeider-volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

woensdag 7 februari 2024

Default teaser image.

PVDA

Federgon, de federatie van grote commerciële werkgevers in de sector, trekt zich steeds minder aan van de werkomstandigheden van huishoudhulpen. Twee rapporten van de welzijnsinspectie (TWW) tonen aan dat de regels errond heel vaak worden overtreden in de sector. Maar Federgon weigert deze rapporten te erkennen en neemt geen maatregelen om de gezondheid van het personeel te beschermen.

Daarnaast is er geen sectoraal akkoord bereikt omdat Federgon elke dialoog heeft verhinderd. Dit is een van de weinige sectoren, zo niet de enige, die geen overeenkomst heeft gesloten om de werkomstandigheden te verbeteren.

En ten slotte besloten Federgon en DCO Vlaanderen op 26 december om de eindejaarspremie en de werkloosheidstoeslag af te schaffen.

Deze aanvallen op het personeel zijn onaanvaardbaar. Te meer omdat deze sector voor 70% door de overheid wordt gesubsidieerd. Elk jaar gaat bijna 2 miljard euro belastinggeld naar de sector, en vervolgens worden miljoenenwinsten uitgekeerd aan de aandeelhouders van de grote dienstenchequebedrijven.

“Het is onaanvaardbaar dat grote commerciële bedrijven de regels in deze sector kunnen dicteren, ten koste van de gezondheid en de werkomstandigheden van huishoudhulpen”, legt Gaby Colebunders uit. “Het is tijd dat de ministers van Werk ingrijpen hier een einde aan maken. Overheidsgeld moet naar de huishoudhulpen gaan, niet naar aandeelhouders. Ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bedrijven straffen die de wetgeving en de sociale dialoog niet naleven. In de hele sector moeten dezelfde, duidelijke regels gelden: het is hoog tijd voor herfederalisering.”