Peter Mertens en Jos D’Haese trekken lijsten voor PVDA in provincie Antwerpen

De PVDA trekt in Antwerpen naar de verkiezingen met Peter Mertens als lijsttrekker voor de Kamer en Jos D’Haese voor het Vlaams parlement. 

woensdag 15 november 2023

De ambities liggen hoog: “Je merkt overal dat steeds meer mensen waarderen dat de PVDA echt luistert en hun bekommernissen op de politieke agenda zet. In 2024 willen wij doorgroeien naar 3 zetels in de Kamer en 4 in het Vlaams parlement”, zegt Peter Mertens. “Zo kunnen we nog veel sterker wegen om de koopkracht te verhogen en de graaicultuur in de politiek aan te pakken.” 

In 2019 brak de PVDA voor het eerst door in Vlaanderen. Dat resulteerde in de provincie Antwerpen in twee zetels in de Kamer en twee in het Vlaams parlement. Peter Mertens en Jos D’Haese trokken ook toen de PVDA-lijsten en haalden sterke persoonlijke scores. De afgelopen jaren lieten ze zich allebei opmerken met een stevig parcours als volksvertegenwoordiger.

Peter Mertens is algemeen secretaris van de PVDA. Sinds 2019 legt hij de federale regering het vuur aan de schenen over de hoge energie- en voedselprijzen. Hij diende verschillende concrete wetsvoorstellen in om die prijzen aan banden te leggen. Peter Mertens voerde ook succesvol campagne om de btw op energie van 21 naar 6 procent te verlagen en om de overwinsten van Engie af te romen.

“Het versterken van de koopkracht en een eerlijke fiscaliteit: dat is onze corebusiness”, zegt Peter Mertens. “Neem nu de miljonairstaks. Acht op de tien Belgen is voorstander van dat voorstel, en toch blijft de regering dat tegenhouden. Wij luisteren wél naar die meerderheid van de Belgen en zullen de miljonairstaks ook na 2024 op tafel blijven leggen. Met een sterke PVDA kunnen we harder doorwegen.”

Peter Mertens bracht onlangs nog het boek ‘Muiterij’ uit, dat meteen op nummer één van de best verkochte non-fictieboeken stond.

Jos D’Haese drukte de afgelopen jaren zijn stempel op het Vlaams parlement. “De scherpschutter van PVDA en koning van TikTok”, noemde een krant hem onlangs nog. Hij is dan ook de meest gevolgde politicus op de populaire app.

Jos D’Haese zorgde ervoor dat de Vlaamse parlementsleden hun eigen loon met 5 procent moesten verlagen en bracht ook het systeem van de graaipensioenen aan het licht. Hij leverde ook stevig onderzoekswerk in de PFOS-onderzoekscommissie en neemt het op voor de belangen van de reizigers en de chauffeurs bij De Lijn.

“Na jarenlange politieke zelfbediening hebben we met de PVDA eindelijk de boel wat kunnen opschudden in het Vlaams parlement. Met nog meer PVDA’ers willen we die politieke privileges blijven aanpakken. Wij gaan bijvoorbeeld vollen bak voor de halvering van de lonen van parlementsleden”, zegt Jos D’Haese.

De PVDA gaat vol ambitie naar de verkiezingen in 2024. In Antwerpen gaat de linkse partij voor 3 zetels in de Kamer en 4 in het Vlaams parlement. “Je voelt dat wij de wind in de zeilen hebben”, zegt Peter Mertens. “De PVDA is een partij die echt luistert, en de mensen appreciëren dat. Dat voelen wij overal waar we komen: op straat, in de bedrijven, op de markt.”

Van die positieve wind wil de PVDA ook gebruikmaken om nieuwe mensen te lanceren. “Het doel is om te verjongen én om meer arbeiders te laten verkiezen in de parlementen. Dat zit in het DNA van onze partij”, zegt Peter Mertens. “Zo kunnen we nog beter vertolken waar de werkende mensen in ons land van wakker liggen. En nog sterker wegen op het beleid.”