We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Peter Mertens legt klacht neer tegen rederij ZIM wegens illegale militaire transporten naar Israël

Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger en Antwerps gemeenteraadslid voor de PVDA, legde woensdagochtend klacht neer tegen de rederij ZIM wegens de illegale militaire transporten via ons land naar Israël. Peter Mertens stelde zich burgerlijke partij in het justitiepaleis in Antwerpen. “Het transport van militair materiaal naar conflictgebieden is een inbreuk op verschillende verdragen, maar alle overheden in dit land kijken de andere kant op. Dat kunnen we niet langer laten gebeuren”, aldus Mertens.

woensdag 17 januari 2024

Peter Mertens staat voor het Antwerpse justitiepaleis en toont de klacht die hij indient

Uit documenten van de Haven van Antwerpen, die Peter Mertens heeft kunnen inzien, blijkt dat de Israëlische rederij ZIM vorig jaar 246 ton militair materieel, explosieven en ontstekers via Antwerpen naar Israël heeft verscheept.

De transporten vormen een strafrechtelijke inbreuk op het Vlaams Wapenhandeldecreet en het VN-Wapenhandelsverdrag. Peter Mertens kwam zowel in het federaal parlement als in de Antwerpse gemeenteraad meerdere keren tussen om dit aan te kaarten.

“Het VN-Wapenhandelsverdrag en het Vlaams Wapenhandeldecreet zijn bindende verdragen die doorvoer van militair materieel naar conflictgebieden verbieden, ook wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat ze tegen burgers gebruikt zouden kunnen worden. Alle gegevens wijzen in die richting, en dat maakt de militaire transporten illegaal. Wij stellen echter vast dat niemand de transporten controleert en dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit kan zo niet langer doorgaan.”

Peter Mertens sluit zich aan bij een eerdere klacht van Vredesactie, en stelt zich burgerlijke partij.

“Terwijl Zuid-Afrika Israël voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag sleept voor inbreuken op de genocidewet, trekken de overheden in ons land hun paraplu open op het moment dat er tonnen militair materiaal onder hun neus passeren, richting Israël”, aldus Peter Mertens.

De PVDA-volksvertegenwoordiger vraagt een gerechtelijk onderzoek naar de transporten. De partij wil de vrachtbrieven van ZIM voor de periode december-januari kunnen inzien om te controleren of er niet nog meer oorlogsmateriaal verscheept is via ons land.

“Wij zullen dit blijven opvolgen. Het is van groot belang om dit onmiddellijk een halt toe te roepen. Wij vragen dringend een militair embargo dat nauwgezet wordt gecontroleerd en gehandhaafd”, besluit Peter Mertens.