We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA: “Begrotingsakkoord maakt invoering flexi-jobs mogelijk in alle sectoren”

Het begrotingsakkoord maakt de invoering van flexi-jobs mogelijk in alle sectoren, en niet alleen in de twaalf sectoren die premier De Croo gisteren opsomde. 

woensdag 11 oktober 2023

Dat blijkt uit de begrotingsnotificaties die de PVDA heeft kunnen inkijken. Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk, bevestigde het nieuws deze avond in de Kamer. 

De PVDA keert zich tegen deze beslissing: "Wat oorspronkelijk een uitzondering was, wordt nu veralgemeend", zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. "We lopen een reëel risico dat we zo getuige zijn van de deregulering van de hele arbeidswereld, waar duurzame banen de uitzondering worden en flexi-jobs de norm.” 

De begrotingsnotificaties voorzien in de uitbreiding van flexi-jobs naar 12 nieuwe sectoren, zoals onderwijs, kinderopvang en landbouw. Tegelijkertijd voorzien ze ook in een "opt in", d.w.z. de mogelijkheid om deze precaire contracten in alle sectoren in te voeren via een collectieve arbeidsovereenkomst. 

"Dit is een enorm cadeau voor de werkgevers," zegt Hedebouw. "Door deze mogelijkheid in te voeren, zet de federale regering de werkgevers in een zetel bij elke onderhandeling met de vakbonden. Ze zullen niet nalaten om werknemers te chanteren tot nog meer flexibiliteit. In 2015, toen het systeem van flexi-jobs voor het eerst werd ingevoerd, hebben we gewaarschuwd dat dit paard van Troje de kwaliteit van alle jobs dreigde te verminderen. Nu is het zover.”

Flexi-jobs zijn goedkope contracten waarbij werknemers die het einde van de maand niet halen een tweede baan nemen, of gepensioneerden met een laag pensioen weer aan het werk gaan. "Met deze onzekere contracten krijgen werknemers minder betaald en hebben ze slechtere arbeidsvoorwaarden dan met vaste contracten. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op bepaalde bonussen of extra loon en kunnen op elk moment worden opgeroepen, zonder dat ze weten hoe lang ze moeten werken", legt Hedebouw uit.

"Een rapport van het Rekenhof bevestigt dat deze flexi-jobs vaste contracten vervangen en, via lagere sociale bijdragen, de financiering van de sociale zekerheid ondermijnen. Desondanks maakt deze regering het mogelijk om in alle sectoren flexi-jobs in te voeren.”

"We eisen dat de minister zijn maatregel intrekt en ervoor zorgt dat werk degelijk betaald wordt, zonder dat je een tweede baan zou moeten nemen en je gezinsleven zou moeten opofferen."