PVDA biedt opnieuw wisselmeerderheid aan in abortusdossier

Abortuscentra pleiten voor een verlenging van de abortustermijn. Dat is waar het comité van experten en ook de PVDA al jaren om vragen. Er ligt een tekst klaar in het parlement, maar daar gebeurt niets mee. “Het is tijd voor actie en concrete veranderingen in plaats van aankondigingspolitiek”, zegt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-Kamerfractievoorzitster. 

donderdag 25 januari 2024

Wij bieden een wisselmeerderheid aan. De Vivaldi-regering kan zo bewijzen dat ze vrouwenrechten niet enkel gebruikt als pasmunt voor de verkiezingen”, zegt Sofie Merckx.

“Eerst wilde de regering wachten op het verslag van de experten. Die experten stelden unaniem en over alle grenzen heen dat we de termijn voor abortus moeten verlengen en dat de wachttijd afgeschaft moet worden”, stelt Sofie Merckx. “Toch bleef CD&V dwars liggen. Wij hebben toen een wisselmeerderheid aangeboden om de wet toch nog goed te keuren. Maar daar zijn Ecolo, Groen, Open Vld, MR, PS en ook Vooruit niet op ingegaan.”

“Nu vijf maanden voor de verkiezingen moet het allemaal snel gaan”, vervolgt Merckx. “De meerderheid binnen Vivaldi wil het voorstel ter stemming brengen. Maar het is onduidelijk of dit echt zal gebeuren. Keer op keer houdt CD&V de boel tegen, waarna de hele discussie weer verdwijnt. Als ze het echt menen dan staat het voorstel de eerstvolgende keer op de agenda. Wij staan alvast klaar om die wisselmeerderheid opnieuw te bieden.”

“Wij vragen ons af of het hier louter om verkiezingspropaganda gaat of dat er nu echt eindelijk gestemd zal worden”, aldus de PVDA-Kamerfractieleidster. “Eliane Tillieux van de PS en tevens de indiener van het wetsvoorstel liet ons al weten dat ze niet van plan is het opnieuw te agenderen. Wij zullen daarom ons eigen voorstel opnieuw agenderen in de commissie justitie, zo kan er alsnog gestemd worden.”

“Abortus is een recht. Elke vrouw heeft het recht te kiezen over haar lichaam. Die termijn kon al vier jaar geleden verlengd zijn. Dat is al vier jaar dat 300 tot 800 Belgische vrouwen jaarlijks naar Nederland moeten omdat België achterloopt met zijn abortuswetgeving. Ik hoop dat de Vivaldi-regering zich nu wel aan haar woord houdt”, besluit Sofie Merckx.