We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA doet oproep aan Ben Weyts: “Los lerarentekort en hoge facturen op in plaats van symboolpolitiek te voeren”

De PVDA roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om te stoppen met symboolpolitiek te voeren en de nijpende problemen in het onderwijs aan te pakken. 

woensdag 30 augustus 2023

“Ouders maken zich steeds meer zorgen over stijgende schoolkosten en het tekort aan leerkrachten. Maar hoe meer ouders me daarover contacteren, hoe stiller Ben Weyts erover blijft”, stelt Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsexpert van de PVDA. “In plaats van symbooldiscussies over Nederlands op speelplaats te voeren in de krant zou de minister zich beter bezighouden met de echte uitdagingen in het onderwijs waar ouders, leerkrachten en leerlingen van wakker liggen.”

Twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar kondigt de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de helft van de lestijd in het basisonderwijs te willen besteden aan Nederlands en wiskunde. Zo zou hij de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

“Maar als je echt de kwaliteit wilt verbeteren, dan moet je er vooral voor zorgen dat er in elke klas een leerkracht vooraan staat”, reageert Kim De Witte. “Het lerarentekort loopt al jaren op en de minister blijft met de voeten slepen om dat tegen te gaan.”

Volgens de PVDA-onderwijsexpert ontbreekt er een structureel beleid met een gedragen plan van aanpak. “Het tekort is ondertussen zodanig opgelopen dat scholen noodgedwongen om hulp moeten vragen aan bijlesbedrijven om de eigen onderbemande lerarenteams te beschermen tegen de werkdruk. Zou de minister zich niet beter daar mee bezig houden in plaats van ballonnetjes op te laten in de krant?”

Het hoge lerarentekort is niet alleen nefast voor de algemene onderwijskwaliteit, ook de ongelijkheid neemt verder toe. “Uit onderzoek van de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs blijkt dat een op de drie ouders zich zorgen maakt over de schoolfactuur. Dat is dramatisch. Maar voor de minister blijkbaar nog steeds geen aanleiding om eindelijk werk te maken van een maximumfactuur”, gaat De Witte verder.

“Tegelijkertijd zien we dat de bijlesindustrie in Vlaanderen boomt, wat de onderwijsongelijkheid vergroot. Kinderen van welgestelde ouders profiteren van dure bijlessen, terwijl anderen achterblijven. We hebben nood aan een minister die zich bezighoudt met de echte problemen in het onderwijs”, aldus Kim De Witte.

“We hebben een maximumfactuur voor schoolkosten nodig en een krachtig plan om het lerarentekort aan te pakken. Dat kan door betere arbeidsvoorwaarden, betere statuten, meer loopbaanperspectieven, meer begeleiding van nieuwkomers, kortom een degelijk loopbaanpact voor leraren”, besluit De Witte.