PVDA eist stopzetting doorvoer militair materiaal naar Israël via ons land

“In tegenstelling tot wat premier Alexander De Croo mij donderdag in het parlement antwoordde, lijkt het erop dat de federale overheid (via de FOD Economie) wel degelijk vergunningen afleverde voor het transport van militair materieel naar Israël”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens op de onthullingen die de kranten De Morgen en Le Soir vandaag naar buiten brengen.

dinsdag 21 november 2023

Vorige week donderdag interpelleerde Peter Mertens de eerste minister in de Kamer over de mogelijke doorvoer van militair materiaal naar Israël: “Premier De Croo schoof toen de volledige verantwoordelijkheid door naar de gewesten. Dat is niet correct. De federale overheid moet vervoersvergunningen afleveren voor het vervoer van explosief materiaal. Vandaag blijkt bovendien dat de FOD Economie wel degelijk zo’n vervoersvergunningen afleverde.”

Peter Mertens: “Dit is zeer ernstig. De FOD Economie moet de vergunningen toetsen aan de gewestelijke exportdecreten en aan het VN-Wapenhandelsverdrag. Gezien Israël oorlogsmisdaden begaat en gericht burgerdoelen aanvalt, gaan die leveringen in tegen het internationaal recht, en hadden ze geweigerd moeten worden.”

Peter Mertens merkt op dat in 2009 een afspraak werd gemaakt tussen alle bevoegde ministers in ons land om geen wapenexport goed te keuren naar de strijdende partijen in Israël. Ook die afspraak wordt nu geschonden. 

“Wij vragen dat die afspraken van 2009 zo snel mogelijk formeel hernieuwd worden. Het initiatief komt toe aan de federale regering, vanuit haar coördinerende bevoegdheid op het vlak van buitenlands beleid. Wij eisen de handhaving van een strikt militair embargo tegen Israël”, besluit Mertens.