PVDA hekelt meerderheidspartijen die weigeren te raken aan hun enorme eigen dotaties, maar wel de ledenbijdragen van de PVDA willen aanvallen

In enkele media valt te lezen dat de regeringspartijen een akkoord hebben bereikt om beperkingen op te leggen voor de lidgelden van politieke partijen. De PVDA reageert.

dinsdag 30 januari 2024

Raoul Hedebouw

Foto Belga

“Ondanks de beloftes in het regeerakkoord weigeren de meerderheidspartijen nu al drie jaar halsstarrig om iets te doen aan de buitensporige financiering van politieke partijen in België”, hekelt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “En vandaag hebben ze blijkbaar een akkoord gesloten, niet om iets te doen aan de bergen overheidsgeld die ze jaarlijks in hun zakken stoppen, maar om... de ledenbijdragen van de PVDA te beperken. Nochtans zijn wij de enige partij die niet in de eerste plaats afhankelijk is van overheidsgeld voor haar financiering. In plaats van een falend systeem te veranderen, vallen ze de enige partij aan die het goede voorbeeld geeft en profiteren ze van hun meerderheid om een oppositiepartij te verzwakken. Dat is vanuit democratisch oogpunt zeer ernstig, en we zijn dan ook niet van plan om dit te laten passeren.”

De linkse partij wijst erop dat de partijdotaties elk jaar 78 miljoen euro kosten aan de belastingbetaler. Dat is een enorm bedrag, dat veel hoger ligt dan in andere Europese landen. De PVDA pleit al jaren voor een drastische verlaging van die dotaties en diende al een wetsvoorstel in om ze te halveren.

De PVDA wijst er ook op dat er een groot draagvlak is, zowel bij de bevolking als bij alle experts, om de financiering van politieke partijen in ons land fundamenteel te herzien.

“In de plaats daarvan houden de Vivaldi-partijen het systeem intact en zetten ze de aanval in op de partij die dingen wil veranderen. Maar iedereen zal doorhebben wat er achter dit manoeuvre zit”, zegt Raoul Hedebouw. “Als die partijen deze koers verder zetten, dan maken ze een zware fout. Wij roepen hen op om hun plan in te trekken en eindelijk werk te maken van een echte hervorming, die de fundamenten van het systeem aanpakt.”