We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

“State of the Union van Von der Leyen toont totale minachting voor de werkende klasse”

“Terwijl de werkende bevolking een ongeziene koopkrachtcrisis doormaakt, stelt Von der Leyen geen enkele sociale maatregel voor”, zegt PVDA-europarlementslid Marc Botenga.

woensdag 13 september 2023

In haar toespraak over de toestand van Europa – de State of the Union – geeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen blijk van een totale minachting voor de werkende klasse in Europa. “Terwijl de werkende bevolking een ongeziene koopkrachtcrisis doormaakt, stelt Von der Leyen geen enkele sociale maatregel voor”, zegt PVDA-europarlementslid Marc Botenga.

Met de jaarlijkse State of the Union-toespraak maakt de voorzitter van de Europese Commissie de balans op van het werk van de Commissie en worden nieuwe wetgevingsinitiatieven voorgesteld. Opvallend: de toespraak rept met geen woord over sociale kwesties, merkt PVDA-europarlementslid Marc Botenga op.

“De werkende mensen moeten de inflatie genadeloos ondergaan en de multinationals maken buitensporige winsten, maar mevrouw Von der Leyen stelt geen enkele sociale maatregel voor. Integendeel, zij maakt de weg vrij voor nieuwe bezuinigingen. Dat is een echte schande”, stelt Marc Botenga.

Marc Botenga hekelt het “rampzalige bilan” van de Europese Commissie onder voorzitter Von der Leyen: “De Europese Commissie weigerde om betaalbare energieprijzen te garanderen. Ze deed geen voorstellen voor een belasting op miljonairs of om de overwinsten van multinationals tegen te gaan. De belasting op financiële speculatie blijft uit.” 

Bijna 100 miljoen Europeanen dreigen in armoede te vervallen. Een recent onderzoek illustreert de omvang van de ramp: 30 procent van de Europeanen slaat regelmatig een maaltijd over. Tot 46 procent van de Europeanen is gedwongen om de verwarming te beperken, zelfs bij koud weer. Een op de drie ouders heeft moeite om in de basisbehoeften van hun kinderen te voorzien. 

Marc Botenga heeft ook kritiek op het feit dat Von der Leyen niet het minste diplomatieke initiatief voorstelt om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne: “Niet het minste diplomatieke initiatief om de oorlog in Oekraïne te stoppen, maar door het begrotingspact te hervatten wil Von der Leyen de werkende mensen laten betalen voor de militarisering. Er gaan miljarden naar de wapenmultinationals, en de werkende mensen krijgen bezuinigingen op hun bord.” 

De PVDA, die in de Europese parlementaire fractie The Left zetelt, roept op om duidelijk komaf te maken met deze minachting voor de werkende klasse, door een eerlijke belasting van miljonairs en superwinsten in Europa, een ambitieus plan voor overheidsinvesteringen en een diplomatiek initiatief om de oorlog in Oekraïne te stoppen. 

“We zullen de strijd en de eisen van de vakbond en de volksbewegingen blijven steunen in ons gezamenlijk verzet tegen het besparingsbeleid”, besluit Marc Botenga.