We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Uitspraak Internationaal Gerechtshof: Peter Mertens (PVDA) roept Belgische regering op tot onmiddellijk militair embargo tegen Israël

Het Internationaal Gerechtshof oordeelt dat er in Gaza een risico is op genocide tegen de Palestijnse bevolking en legt Israël dringende maatregelen op. “De voorlopige maatregelen mogen geen dode letter blijven. Aan de Verenigde Naties nu om snel een staakt-het-vuren af te dwingen, en aan België om een militair embargo op te leggen en de wapentransporten via België naar Israël te stoppen”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

vrijdag 26 januari 2024

Peter Mertens legt uit hoe de uitspraak van het Hof ook bindend is voor ons land: “Alle landen die partij zijn bij het genocideverdrag, moeten nu actie ondernemen om een genocide te voorkomen. Ons land kan niet langer zijn kop in het zand steken voor de wapentransporten die via en vanuit ons land richting Israël gaan. Het is de hoogste tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en een strikt militair embargo oplegt.”

Peter Mertens bracht aan het licht hoe België eind november, midden de oorlog tegen Gaza, 16.000 kilogram buskruit naar Israël exporteerde. De PVDA-volksvertegenwoordiger ziet hierin een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Belgische federale regering: “Het is aan de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, om het buitenlands beleid van ons land te coördineren. Na deze uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is het aan haar om alle betrokken actoren samen te roepen om zo snel mogelijk tot een nationaal export- en transitverbod van militair materiaal richting Israël te komen. Zoals ze dat trouwens eerder ook al deed ten aanzien van Rusland.”

“Hulde aan Zuid-Afrika, dat de zaak tegen Israël aanspande en de eer van de menselijkheid redt”, aldus Mertens. “Ik was erbij in Den Haag toen Zuid-Afrika zijn zaak verdedigde, en was onder de indruk van het goed onderbouwde en serene dossier. Dat net Zuid-Afrika met de steun van veel andere landen uit het Zuiden de klacht indiende en internationaal aan de alarmbel trekt voor mogelijke overtredingen op de genocidewetgeving, is des te belangrijker, aangezien het ooit ook aan een moorddadig apartheidsregime onderworpen was.”

“Wij zullen, met een brede maatschappelijke beweging van onderuit, de druk blijven opvoeren om concrete maatregelen af te dwingen, en vrede en gerechtigheid te bekomen voor Palestina”, besluit Mertens.