“Vivaldi-partijen durven taboe over partijfinanciering niet te doorbreken”

Morgen komt het burgerpanel We Need To Talk opnieuw naar het federaal parlement. Het panel boog zich in 2023 drie weekends lang over de financiering van politieke partijen in ons land.

dinsdag 30 januari 2024

Raoul Hedebouw in het parlement

De politici in de Wetstraat leven in een bubbel met hun zeer gulle partijfinanciering, hun riante uittredingsvergoedingen, hun belastingvrije onkostenvergoeding… Er was beloofd om die zaken aan te pakken, maar de Vivaldi-regering heeft meer dan drie jaar lang nul komma nul actie ondernomen”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Wij willen echte vooruitgang. En niet enkel een paar details veranderen met de bedoeling de oppositie de mond te snoeren. We moeten het taboe op de partijfinanciering en het statuut van de parlementsleden durven te doorbreken.”

“De ballonnetjes die worden opgelaten in de pers vandaag, lijken niets meer dan wat gerommel in de marge”, aldus Hedebouw. “Ten gronde zal er zo niets veranderen. Het Belgische systeem blijft ondoorzichtig, ondemocratisch en onrechtvaardig. En de bedragen blijven gigantisch: wat de partijen krijgen van de Senaat is slechts een fractie van de volledige partijdotatie. Met de PVDA zullen we hoe dan ook ons voorstel tot halvering van de dotaties opnieuw op tafel leggen.”

Nochtans is al het materiaal voorhanden is om tot een akkoord te komen over partijfinanciering, zegt de PVDA-voorzitter: “In 2023 alleen al kregen we kregen we 34 aanbevelingen van de 60 burgers, hadden we 2 hoorzittingen met 5 specialisten, bezorgden de vier experten uit de Controlecommissie ons een rapport van bijna 60 pagina’s over de pijnpunten in de wet van 1989.  Zeer recentelijk werd er nog een boek over het onderwerp uitgebracht en ondertekenden 67 publieke persoonlijkheden een open brief… Wanneer gaat Vivaldi daar nu eindelijk eens mee aan de slag? Was dit alles maar wat praat voor de vaak of niet?”

Ook de hervorming van het statuut van parlementsleden zit volledig geblokkeerd binnen de meerderheid. “Nadat we met de PVDA de graaipensioenen aan het licht brachten, herhaalde het Bureau van de Kamer nochtans de belofte om te sleutelen aan het statuut van parlementsleden. Ook hier kwam absoluut niets van in huis. De PVDA is de enige partij die een concreet voorstel op tafel legde. Het enige dat echt veranderde deze legislatuur is dat de graaipensioenen werden afgeschaft – en dat enkel dankzij de druk van de PVDA. Goed voor een jaarlijkse besparing van 2,5 miljoen euro.”

“Ik vind het erg dat de Vivaldi-partijen, die elke hervorming van de partijfinanciering en het statuut van de parlementsleden blokkeren, nu wel op de proppen komen met voorstellen om de oppositie minder ruimte te geven om campagne te voeren op sociale media. Dat is een democratisch probleem want als oppositiepartij hebben wij veel minder toegang tot de traditionele media. Als men wil dat er minder geld wordt uitgegeven, dan moet men gewoon de dotaties drastisch verminderen”, besluit Raoul Hedebouw.