We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Wetsvoorstel Goblet-Hedebouw voor vrije loonsonderhandelingen wordt deze dinsdag besproken

Loonsonderhandelingen worden nu geblokkeerd door een wet die de regering de macht geeft om loonsverhogingen boven de index te verbieden. Het wetsvoorstel van Raoul Hedebouw en wijlen Marc Goblet kan die huidige blokkering doorbreken. En het is dringend. 

dinsdag 19 maart 2024

"Onder Vivaldi verloor een werknemer gemiddeld €3.472 aan reëel loon. De regering heeft evenmin de neerwaartse trend van het loonaandeel omgebogen. Het aandeel van de geproduceerde rijkdom dat naar lonen gaat, daalt voortdurend. We willen de mensen hun koopkracht teruggeven. Daarom zetten we ons voorstel, dat we samen met wijlen Marc Goblet hebben geschreven en waardoor de vakbonden vrij kunnen onderhandelen over loonsverhogingen, op de parlementaire agenda", zegt PVDA-voorzitter en federaal parlementslid Raoul Hedebouw.

België heeft een wet die uniek is in de wereld. De zogenoemde wet van '96 op de loonvorming. Ze staat de overheid toe om elke twee jaar een plafond op te leggen, een "loonnorm" waarboven niet onderhandeld kan worden over loonsverhogingen. Dit plafond moet ervoor zorgen dat de Belgische lonen minder snel stijgen dan de lonen in de buurlanden. En dat is wat er gebeurde. Zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onlangs nog heeft gezegd dat "de loonkosten in België zich sedert 1996 minder snel hebben ontwikkeld dan de gemiddelde loonkosten in de drie referentielanden". (1)

Heel binnenkort starten de interprofessionele onderhandelingen om een loonnorm voor de jaren 2025-2026 vast te leggen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kan daaruit worden afgeleid "dat de loonkosten in België van 1996 tot 2022 een ontwikkeling kenden die 3,8% lager was dan gemiddeld in de drie referentielanden." (2) Raoul Hedebouw: "Dit is onaanvaardbaar wanneer de werkende mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en bedrijven recordwinsten boeken. Dus ja, ondanks wat rechts en de grote bedrijven beweren, zijn loonsverhogingen zeker mogelijk."


 

(1) CRB, Verslag over de absolute loonkostenhandicap, de absolute loonkostenhandicap gecorrigeerd voor het productiviteitsniveau en de loonkostenhandicap gecorrigeerd voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen en de loonsubsidies in België en de referentielidstaten sinds 1996, februari 2024

(2) Ibidem