Peter Mertens: “Onze havenarbeiders dreigen slachtoffer te worden van Europese klassenjustitie”

(Foto: Solidair)

“De havenarbeiders dreigen het slachtoffer te worden van Europese klassenjustitie”, reageert PVDA-voorzitter en Antwerps volksvertegenwoordiger Peter Mertens op de rechtsgang bij het Europees hof van Justitie over het statuut van de havenarbeiders. 

“Klassenjustitie, dat zijn niet alleen Fortis-verantwoordelijken die vrijuit gaan voor de bankencrisis. Maar dat gaat ook over het steevast onder druk zetten via rechtbanken van verworvenheden van de werkende klasse”, legt Mertens uit.  “Er gaapt een ongelooflijke kloof tussen de liberale principes die de advocaat-Generaal van het Europees hof toepast op de Wet-Major en de realiteit op het terrein. Het havenstatuut bewijst – in de praktijk – dat het de beste garantie biedt voor sociale bescherming, veilige werkomstandigheden én hoge productiviteit.”, vervolgt hij. “Dat hebben de havenarbeiders tijdens de corona-crisis nog maar eens bewezen." 

"De clou van het verhaal", gaat Mertens verder, "is uiteraard dat patroons zoals Huts hun systeem van sociale dumping willen veralgemenen. En dat ze niet langer inspraak van werknemers via vakbonden willen dulden."

"Wij moeten als één man achter onze havenarbeiders gaan staan”, besluit de voorzitter van de PVDA

Volg de PVDA op de voet