Peter Mertens (PVDA): “Pak de mechanismen die ziek maken aan. Leg de schuld niet bij de zieken”

.

Het was vuurwerk in de Kamer naar aanleiding van de debatten over de regeerverklaring en de sanctiemogelijkheid die de regering wil invoeren tegen langdurig zieken. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, is niet te spreken over de minimalisering van het probleem door minister Vandenbroucke.

Die stelde gisteren dat het toch “maar gaat om het invullen van een formulier”. Mertens: “Daar gaat het echt niet over, en het is intellectueel oneerlijk om te doen alsof dat de kern van de zaak is. Het punt is dat de schuld bij de zieken leggen niet oké is, en dat deze nieuwe stigmatiseringsronde niets oplost. Zolang de werkgevers geen aangepast werk moeten geven, zolang de mechanismen die ervoor zorgen dat zoveel mensen ziek worden niet worden aangepakt (langer werken, verdere flexibilisering, permanente beschikbaarheid, overal meer-doen-met-minder-mensen etc.) gaat er niets veranderen aan het probleem”. 

De voorzitter van de linkse partij, zelf ook volksvertegenwoordiger in de Kamer, stelt dat de regering aan victim-blaming doet en waarschuwt dat als ze zo voortdoen we volgend jaar met 600.000 langdurig zieken zullen zitten. “'Solidariteit, dat zijn rechten en plichten' declameert Vandenbroucke. Maar waar, o waar, zijn de plichten van de werkgevers? Waar is de plicht om aangepast werk te voorzien? Hoe komt het dat 7 op 10 van de mensen die intekenen op een reïntegratie-traject uiteindelijk toch ontslagen wordt? Dat is geen reïntegratie-traject, dat is een ontslag-traject”, reageert Mertens fel op de uitlating van de minister van sociale zaken. 

De tegenstelling met de verplichtingen van de werkgevers is schrijnend. Zo blijkt vandaag in het debat. Werkgevers moeten al drie keer meer langdurig zieken tellen dan het gemiddelde in hun sector, vooraleer er sprake is van een minuscule sanctie. Peter Mertens: “Drie keer meer! En er wordt amper tussen sectoren vergeleken. Het is nochtans evident dat in sommige sectoren mensen veel sneller uitvallen. De meeste bedrijven lopen zelfs geen enkel risico omdat ze minder dan 50 werknemers tellen. Dat is geen responsabilisering, dat is een vrijgeleide. Als je de epidemie van langdurige ziekte wil aanpakken, moet je op de oorzaken werken: toenemende flexibilisering, toenemende werkdruk, en het sluiten van alle mogelijkheden tot vervroegd pensioen bijvoorbeeld”.

“Neen, het gaat niet om het al dan niet invullen van een formuliertje. Do not buy that crap. Op de oorzaken werken en aangepast werk voorzien, dat zijn de twee sleutelbegrippen in dit debat. Zolang dat niet wordt aangepakt zal niets worden opgelost. Bovendien blijft ook een zure nasmaak hangen in het rechten-en-plichten-verhaal van Vooruit. Want dat hoor je namelijk niet in die andere debatten. Waar zijn de plichten van de werkgevers ('sancties voor bedrijven zijn een maat voor niets')? Waar is de plicht van Electrabel om een solidariteitsbijdrage te betalen in deze tijden van overwinsten en zotte energieprijzen? Waar zijn de plichten van de langdurig belastingontwijkers die miljarden uit ons land slepen? Waarom heeft Vandenbroucke en Vooruit het altijd over de plichten van de kleine man, en durft men niet te raken aan de grote spelers en de pandora-populatie?”, besluit de voorzitter van de PVDA.