Peter Mertens (PVDA) “Zet jongeren bovenaan de agenda van het overlegcomite”

PVDA-voorzitter Peter Mertens

RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA, lanceert vandaag haar campagne ring the alarm. Ze vragen meer aandacht voor jongeren tijdens de coronacrisis. “Wij trekken aan de alarmbel. Jongeren hebben niet zo’n sterke lobby als het grootbedrijf via het VBO. Voor jongeren is sociaal contact even belangrijk als gezond eten of voldoende bewegen. Het is tijd om dat als maatschappij te erkennen. Wij vragen aan de regering om de jongeren bovenaan de agenda van het overlegcomité te zetten en na te denken over hoe men hen opnieuw perspectief kan bieden. Voor hobby’s, voor sport, voor sociaal leven en voor het mentaal welzijn”, stelt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

“Ik hou dit op deze manier niet vol”, “Ik heb mijn vrienden al maanden niet gezien”, “Ik sta elke dag op met stress en angst”. “We krijgen steeds meer zulke getuigenissen binnen. De meeste jongeren zitten al maanden binnen, alleen, achter hun computer. Zonder hobby’s. Zonder contact met vrienden. Zonder perspectief. De situatie is urgent”, legt Mertens uit.


De voorzitter van de PVDA vraagt aan het overlegcomité om de jongeren als prioritaire groep te behandelen. “Ik begrijp dat het niet eenvoudig is, nu de cijfers opnieuw stijgen. Maar er moet tenminste nagedacht worden over welk perspectief we hen bieden. Schoolgaande jongeren hebben het moeilijk, studenten hebben het moeilijk, maar ook werkende jongeren. Ze kijken een hele week uit naar het weekend, maar dan gebeurt er niets in dat weekend. Werken, eten, slapen. En het gevoel continu met de vinger gewezen te worden. Jongeren staan achteraan in de rij als het coronabeleid wordt uitgewerkt, maar wel op de eerste rij als de boetes en de strengere maatregelen worden uitgedeeld”, aldus Mertens.

De PVDA roept het overlegcomité op om noodmaatregelen te nemen voor psychologische hulpverlening

“Steeds meer jongeren hebben het moeilijk. Men moet de psychologische hulpverlening voor jongeren versterken en toegankelijker maken. Vele organisaties op het terrein leveren fantastisch werk, maar ze hebben te weinig middelen en steunen voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Jongeren en hun ouders getuigen dat ze maanden op een wachtlijst staan. De overheid moet eindelijk de nodige middelen vrijmaken. We vragen dat psychologische hulp volledig gratis wordt”, legt Mertens uit.

De PVDA herinnert eraan dat reeds voor de coronacrisis vele jongeren met mentale problemen kampten. Naar schatting kampt 1 op 5 met matige tot ernstige mentale problemen. De coronacrisis doet deze cijfers exponentieel toenemen. “Jongeren worden vergeten in deze crisis, ze hebben geen machtige lobby die kan wege

Volg de PVDA op de voet