Vlaamse regering flopt met het inschakelen van vrijwilligers in de zorg

Lise Vandecasteele is Vlaams parlementslid voor de PVDA

Op 22 oktober werd het platform ‘Help in de zorg’ door de Vlaamse regering opgericht om tijdelijke werklozen in te zetten in de woonzorgcentra. Vandaag blijkt dat het platform amper zoden aan de dijk zet. “17.000 mensen die tijdelijk werkloos zijn hebben zich aangemeld om te helpen”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Maar amper 72 van hen zijn tot nu toe effectief ingeschakeld in de meer dan 800 woonzorgcentra in Vlaanderen. Een flop, terwijl de zorgwerkers op het terrein onder zware druk staan.” De PVDA roept op om in te zetten op opleiding en een betere communicatie en omkadering.

 

Omdat veel personeel in de zorgsector uitvalt, richtten minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Werk Hilde Crevits enkele weken geleden het platform ‘Help in de zorg’ op. Daar kunnen tijdelijk werklozen zich kandidaat stellen om te gaan helpen in een woonzorgcentrum. Maar liefst 17.000 mensen gaven zich op korte tijd op. “Het is prachtig om te zien hoeveel mensen willen gaan helpen”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Maar we zien dat er slechts 428 vacatures geplaatst werden door woonzorgcentra en dat slechts 72 daarvan effectief werden ingevuld. Een flop.”

“In de woonzorgcentra is het momenteel alle hens aan dek. Mensen vertellen mij dat ze niet eens de tijd kunnen nemen om mensen te drinken te geven”, zegt Vandecasteele. “Directies hebben niet de ruimte om vacatures te plaatsen of om tussen de kandidaten te zoeken naar iemand die geschikt is, laat staan om vrijwilligers zelf op te leiden. De ondersteuning die deze regering biedt aan de woonzorgcentra blijft beperkt tot een mooie website, op het terrein staan de mensen er jammer genoeg opnieuw alleen voor.”

De PVDA merkt bovendien op dat waar de Vlaamse regering niet in slaagt, andere organisaties wel successen boeken. “Het Rode Kruis heeft ondertussen 10.000 crisisvrijwilligers ingezet in de woonzorgcentra”, zegt Vandecasteele. “Dat staat in schril contrast met het vrijwilligersplatform ‘help de helpers’ van de Vlaamse overheid, dat nooit het verschil kon maken. Het nieuwe platform ‘helpen in de zorg’ blijkt nu in hetzelfde bedje ziek. De ministers moeten niet enkel een platform opzetten, maar ook voor de nodige omkadering en opleiding voorzien. Dat dit nu opnieuw mislukt, toont nog maar eens dat deze regering niet uit haar fouten leert.”

Gezien de tweede golf nog in alle hevigheid in de woonzorgcentra woedt, roept de PVDA op om snel in te zetten op een betere omkadering van het platform, opleiding en communicatie naar de woonzorgcentra toen. “Het is nu of nooit aan de Vlaamse regering om op het terrein het verschil te maken.”

Volg de PVDA op de voet