Platformwerkers: Vivaldi krabbelt terug en laat werknemers in de kou staan

Foto Shutterstock

Ook voor platformwerkers blijkt de arbeidsdeal van de Vivaldi-regering een slag in het water. Ondanks de mooie verklaringen zal er voor hen in de praktijk niets veranderen. Om als werknemer te worden erkend, ligt de bewijslast nog altijd bij de werknemers zelf. Het is ook aan hen om de langdurige gerechtelijke procedure in te leiden.

De arbeidsongevallenverzekering zal in feite alleen worden toegekend aan de zelfstandigen en niet aan de meerderheid van platformwerkers. Om hen een echt statuut te geven, moet uitgegaan worden van een weerlegbaar vermoeden van loondienst. PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders dient daarover een wetsvoorstel in dat momenteel wordt besproken in de Kamercommissie Sociale Zaken. Hij zal minister Dermagne hier op dinsdag 8 maart over interpelleren.

Naar aanleiding van de arbeidsdeal kondigde Vivaldi aan dat ze het statuut van platformwerkers zou verduidelijken, zodat ze gemakkelijker als werknemer aan de slag kunnen, met alle sociale voordelen die daar bijhoren.

"De regering krabbelt op een essentieel punt terug. Het idee was dat het platform zélf moest aantonen dat het statuut van werknemer niet van toepassing was en dat het zélf moest verantwoorden waarom het werkt met het zelfstandigenstatuut", vertelt Gaby Colebunders.

Met wat er vandaag op tafel van de ligt, blijven we volgens Colebunders in de huidige logica. Het zijn de werknemers die tijdrovende gerechtelijke stappen moeten zetten om het statuut van werknemer te verkrijgen. Doen ze dat niet, dan blijven ze werken in een statuut dat eigenlijk niet strookt met hun arbeidssituatie.

Die logica is volgens de linkse oppositiepartij problematisch. De platformwerker riskeert represailles zoals “de-activatie” (lees: ontslag) en een uitspraak volgt mogelijk pas jaren na het inleiden van de gerechtelijke procedure.

Ook op het gebied van de arbeidsongevallen zet men stappen achteruit. Minister Dermagne liet uitschijnen dat alle werknemers van platforms gedekt zouden worden door een arbeidsongevallenverzekering, maar in feite zullen alleen de zelfstandigen daarvan profiteren.

Gaby Colebunders is daar niet over te spreken: “Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de platformwerkers geen verzekering zal genieten, aangezien de meesten van hen - ongeveer 80% - onder het stelsel van de deeleconomie werkt, dat geen enkele sociale bescherming biedt. Ondanks de mooie aankondigingen van Vivaldi en de socialistische minister van werk zal de situatie op het terrein rampzalig blijven. Deze hervorming is eigenlijk een bevestiging van de status quo en haalt de platformwerkers niet uit hun uiterst precaire omstandigheden.”

De PVDA verdedigt in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel waarin men uitgaat van het weerlegbaar vermoeden van loondienst om zo een einde te maken aan de onmogelijke situatie waarin deze werknemers verkeren.

"Ons wetsvoorstel draait de huidige logica om: de werknemers zijn de facto werknemers en het is aan het platform zelf om aan te tonen dat een zelfstandige relatie gerechtvaardigd is. Ons voorstel vermijdt zo langdurige juridische procedures voor deze werknemers en verleent hen de sociale bescherming die ze nu missen. In het bijzonder tegen arbeidsongevallen en loonverlies. Multinationale platformbedrijven moeten nu begrijpen dat het aan hen is om zich aan te passen aan onze wetgeving en niet andersom. Ik zal de minister hier aanstaande dinsdag over interpelleren", besluit de PVDA-volksvertegenwoordiger.