.

In de helft van de intercommunales die afval inzamelen ging de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak gepaard met prijsstijgingen van de gewone restafvalzak. Dat blijkt uit onderzoek van Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA). “Doordat alle soorten verpakking en plastic in de nieuwe PMD-zak mogen, kan 5,5 procent van het restafval meer gerecycleerd worden waardoor gezinnen dus iets minder restafvalzakken moeten aankopen”, zegt De Witte. “Maar de prijzen van restafvalzakken zijn sinds 2019 met maar liefst 16 procent gestegen. Ook mensen die mooi sorteren, betalen dus meer. Onbegrijpelijk.” De PVDA roept op om de vuilniszak opnieuw betaalbaar te maken.

Sinds 1 april wordt in alle Vlaamse gemeenten de nieuwe blauwe PMD-zak gebruikt. In die zak mogen behalve plastic flessen, blikjes en drankkartons nu ook onder meer botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic folies. Afvalbeheerder Fost Plus schat in dat men zo 5.5% van het huidige restafval zal kunnen ophalen via een PMD-zak. Er zal op die manier 8 kilogram afval per inwoner per jaar meer gerecycleerd kunnen worden.

Uit onderzoek van Vlaams Parlementslid Kim De Witte (PVDA) blijkt dat veel gemeenten de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak handig gebruiken om de prijzen van vuilniszakken te verhogen. “Het is uiteraard een goede zaak dat er meer gerecycleerd kan worden”, zegt De Witte. “Maar uit ons onderzoek blijkt dat in maar liefst 8 van de 19 afvalintercommunales de prijzen van de restafvalzakken mee omhoog gaan. Onder meer in steden als Gent, Mechelen, Brugge en Vilvoorde is de prijs gestegen bij de invoer van die Nieuwe Blauwe Zak.” 

“Terwijl er 5.5% afval uit de restafvalzak gerecycleerd kan worden, verhogen de prijzen van de restafvalzakken met maar liefst 16% in vergelijking met 2019”, gaat De Witte (PVDA) verder. En dat komt bovenop forse prijsstijgingen in de jaren daarvoor. “Als we vergelijken met 2013, zien we dat de prijs van de restafvalzak in Vlaanderen met meer dan 40% is gestegen. In 2013 betaalde je gemiddeld nog €1.32 voor een zak, tegenwoordig is dat ongeveer €1.88. Zelfs mensen die keihard hun best doen om goed te sorteren, betalen dus steeds meer voor hun afval. Is dat hoe we burgers willen motiveren om hun best te doen? Terwijl zij zich blauw betalen, tellen de private afvalverwerkers hun winsten.” 

Tot slot ziet Kim De Witte (PVDA) in de hogere prijzen voor restafvalzakken ook een gevaar voor een toename van sluikstorten. “Veel mensen kunnen of willen de steeds duurdere vuilniszakken niet meer betalen, waardoor ze overgaan tot sluikstorten. Sluikstorten is niet enkel een doorn in het oog voor het straatbeeld en het milieu, maar het kost bovendien ook handenvol geld om het op te ruimen. Uit gegevens die ik opvroeg bij minister van Leefmilieu Zuhal Demir blijkt dat de beleidskosten voor het opruimen van sluikstorten 55 miljoen euro bedroegen in 2019”, besluit De Witte (PVDA). “Maak de vuilniszak terug betaalbaar en beloon mensen die goed sorteren.”

 

Volg de PVDA op de voet