PVDA dient in alle parlementen voorstel in om avondklok af te schaffen

Foto Shutterstock

De PVDA dient in alle parlementen van het land een voorstel in om de avondklok af te schaffen. “Het wordt tijd dat alle partijen klare wijn schenken over deze drastische maatregel”, zegt PVDA-fractieleider in het Vlaams parlement Jos D'Haese.

Het voorstel zal woensdag als eerste besproken worden in het Vlaams parlement. “Jan Jambon verdedigt op Vlaams niveau de avondklok terwijl zijn eigen partij er federaal oppositie tegen voert”, zegt Jos D'Haese. “Een beetje consequentie mag wel. De avondklok werd zonder enig democratisch debat doorgevoerd en verlengd. Dat debat moet nu eindelijk gevoerd worden.”

Op het laatste overlegcomité werd beslist dat de avondklok zonder wijzigingen in voege blijft. Onbegrijpelijk, vindt de PVDA. “De avondklok gaat ver in tegen vrijheden en democratische rechten”, zegt Jos D'Haese. “Ze werd ingevoerd als noodmaatregel bij het begin van de tweede golf maar is ondertussen al langer dan 4 maanden van kracht, zonder enig democratisch debat. Ook een pandemie geeft regeringen geen vrijgeleide om de democratische rechten van 11 miljoen Belgen zomaar in te perken.”

Door in alle parlementen voor te stellen de avondklok af te schaffen, wil de PVDA de andere partijen kleur doen bekennen. “Geen van de partijen die zogenaamd tegen de avondklok zijn, hebben de afschaffing ervan ook effectief op tafel gelegd bij het vorige overlegcomité”, zegt D'Haese. “Federaal doet de N-VA zich nu kritisch voor over de avondklok, maar het was wel N-VA-voorzitter Bart De Wever die als eerste opriep om ze in te voeren. Bovendien zat Vlaams minister-president Jan Jambon bij alle beslissingen over de avondklok mee aan tafel. Bij Open Vld vraagt voorzitter en federaal parlementslid Egbert Lachaert dan weer al weken om een parlementair debat, terwijl zijn minister Vincent Van Quickenborne nu al aankondigt dat de maatregel zonder enige discussie nog maanden van kracht zal blijven.”

“Uiteraard blijven maatregelen nodig om het coronavirus onder de knoet te houden”, verduidelijkt D'Haese. “Maar is de avondklok daar een effectieve maatregel voor? Niemand die het kan zeggen. Er kan natuurlijk geen sprake zijn van alle voorzichtigheid laten varen, het virus blijft de ronde doen en slachtoffers maken. Maar er is nog steeds een samenscholingsverbod van kracht en er zijn strenge regels voor het houden van afstand en het dragen van mondmaskers. Daarbovenop de avondklok blijven aanhouden, is niet langer in proportie. Voor een dergelijke verregaande inperking van onze rechten is er meer bewijs nodig dan anekdotes en veronderstellingen. Je zou toch denken dat uitgerekend liberale politici het daar roerend mee eens zijn?”

Volgens de PVDA is de avondklok het symbool van een coronabeleid “gebaseerd op controle en repressie, in plaats van vertrouwen en ondersteuning”. “Iedereen levert enorme inspanningen in de strijd tegen het coronavirus”, zegt D'Haese. “In plaats van een drastische vrijheidsbeperking op te leggen, zouden de we beter alles in het werk stellen om het naleven van de andere maatregelen mogelijk en draaglijk te maken.” De PVDA denkt daarbij aan loongarantie in geval van quarantaine, in plaats van de huidige uitkering van 70 procent van het loon, en meer ondersteuning voor het mentaal welzijn tijdens de lockdown.