PVDA dient voorstel in om subsidies van de Kamer aan partijen met 9,2 miljoen euro te verminderen

Foto Elio Germani.

De commissie “Comptabiliteit” van de Kamer van Volksvertegenwoordigers komt dinsdag 10 december in de namiddag bijeen. Op de agenda staat de begroting voor 2020 van de Kamer en de dotatie aan de politieke partijen. De PVDA zal een amendement indienen om de subsidies voor "werkingskosten" van de fracties te schrappen. Het gaat over een bedrag van 9,2 miljoen euro.

De partijen worden door de Kamer op verschillende manieren gefinancierd:

  • de dotatie zelf aan de politieke partijen (33,3 miljoen voor 2020);

  • de lonen van de parlementsleden;

  • de lonen van de parlementaire medewerkers;

  • maar ook een subsidie voor de “werkingskosten” van de politieke fracties.

Die subsidie bedraagt 65.476,93 euro per volksvertegenwoordiger die lid is van een erkende fractie (ten minste vijf volksvertegenwoordigers). In de Kamer zijn er 147 volksvertegenwoordigers die leden zijn van erkende fracties. Het totaalbedrag van die subsidie is dus 9,2 miljoen euro.

"Dit is een onvoorstelbaar hoog bedrag”, betreurt parlementslid Marco Van Hees. “We vragen ons trouwens af wat die “werkingskosten” dan wel zijn, want de politieke partijen krijgen daarnaast al een enorme dotatie, en de lonen van de parlementsleden en hun medewerkers worden rechtstreeks door de Kamer betaald. De Kamer stelt ook gratis lokalen, meubelen, computers, printers, postzegels, enz. ter beschikking. Het parlement betaalt inderdaad niet voor nietmachines. Maar 9,2 miljoen voor nietmachines, dat lijkt me toch nogal duur.”

Het amendement van de PVDA is een eerste stap naar een voorstel van een ruimere hervorming om alle regels voor de partijfinanciering (naar beneden) te herzien.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Erik wauters
    heeft gereageerd 2019-12-13 20:57:22 +0100
    Een begin van het afbouwen der zelfbediening. Nog maar eens een amendement vanwege onze PVDA waar je mee onder de mensen kan komen. Volhouden ! Heroriënteer de publieke geldstromen naar de werkelijke noden (schrijnende armoede, geen cultuur afbouw, immigratie, rusthuizen enz..) ventje946

We hebben jouw steun nodig