PVDA dringt aan op verlenging van moratorium op faillissementen

Foto Axel Bernard

Het moratorium op faillissementen loopt af op 1 februari, terwijl de activiteiten in hele bedrijfstakken nog altijd stilliggen. De PVDA eist dringend dat het moratorium met drie maand wordt verlengd, met daarna de mogelijkheid tot verdere verlenging.

Hele bedrijfstakken liggen wegens de gezondheidscrisis nog altijd stil. Uit onderzoek blijkt dat een kwart tot een derde van de ondernemingen failliet dreigt te gaan en dringend behoefte heeft aan liquiditeiten. “Het besluit van de federale regering om het moratorium op faillissementen niet te verlengen is absurd”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Van Hees stelt vast dat de regering de zelfstandigen in de steek laat. "Dat kunnen we niet dulden. Hele sectoren zoals de horeca, de cultuur, de vrije tijd , de kappers...zijn bedreigd. De liberalen beweren dat ze de zelfstandigen verdedigen maar in de praktijk bevoordelen hun beslissingen vooral de grote bedrijven.”

Het PVDA-parlementslid herinnert eraan dat de meeste ondernemingen die vandaag in ernstige moeilijkheden verkeren vóór maart 2020 gezond waren. "We kunnen hen niet in de steek laten", voegt hij eraan toe, "want de sociale schade zou immens zijn en een domino-effect hebben.”

De regering rechtvaardigt haar beslissing om het moratorium niet te verlengen met het feit dat ze aan een hervorming van de gerechtelijke reorganisatieprocedure werkt. "Enerzijds is deze toekomstige hervorming, volgens wat we in de pers lezen, onvoldoende", merkt Marco Van Hees op. "Anderzijds is er nog geen wetsontwerp ingediend in de Kamer, terwijl het moratorium op faillissementen al is afgelopen."

"Het is ofwel amateurisme ofwel Raisiërisme", zegt het parlementslid, waarmee hij verwijst naar de woorden van Belfius-topman Marc Raisière, die zei dat een golf van faillissementen in de horeca de economie zou helpen gezond maken.

“Als klap op de vuurpijl zou de regering dit wetsontwerp kunnen doorduwen in de vorm van een amendement dat een parlementariër aanstaande woensdag in de Commissie Economie van de Kamer zou indienen”, voegt Marco Van Hees eraan toe. “Een amendement op de wetsvoorstellen van CD&V en MR die op een specifiek deelaspect van de gerechtelijke reorganisatie mikken. De regering zou zo een advies van de Raad van State en een behoorlijk parlementair debat uit de weg gaan."

De wetsvoorstellen waarop het amendement van de regering zou slaan, krijgen de steun van het VBO maar worden door de vakbonden verworpen. “Ze zijn onaanvaardbaar", zegt het linkse parlementslid. "Ze voorzien erin dat een overnemer in de context van een gerechtelijke reorganisatie niet alle personeelsleden zou moeten overnemen, wat in strijd is met het Europees recht."

De PVDA dringt erop aan dat het moratorium op faillissementen dringend met drie maanden wordt verlengd, de tijd om levensvatbare alternatieven uit te werken. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen schuldeisers. "Er zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen schuldeisers die zelf zelfstandigen of kleine en middelgrote ondernemingen in moeilijkheden zijn en sterkere schuldeisers zoals de staat of grote bedrijven", legt Marco Van Hees uit. "Het is immers ondenkbaar dat een cafébaas failliet zou worden verklaard omdat hij bijvoorbeeld de multinational AB InBev geen huur kan betalen terwijl de cafés gesloten zijn."

Tegelijkertijd moet het bankenbeleid grondig worden herzien. "Het kredietbeleid en het beheer van kredietaflossingsmoratoria schieten ruimschoots te kort", besluit Van Hees.