PVDA: “Eindelijk budget voor lokaal contactonderzoek”

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Vlaams parlement en dokter bij Geneeskunde voor het Volk.

Na maanden talmen, besliste de Vlaamse regering vrijdag 11 september om budget vrij te maken voor lokale contactopsporing. “Geen dag te vroeg”, reageert Vlaams PVDA-parlementslid en huisarts Lise Vandecasteele. “Met lokaal contactonderzoek behalen we zeer goede resultaten, maar tot vandaag draaide het vrijwel volledig op vrijwilligers of lokale middelen. Een groot contrast met de callcenters waar 122 miljoen euro voor uitgetrokken werd. Met dit budget wordt een eerste stap genomen om lokaal contactonderzoek overal in Vlaanderen uit te bouwen”.

De zestig Vlaamse eerstelijnszones krijgen extra budget om hun werking uit te breiden. Dat besliste de Vlaamse regering op vrijdag 11 september. Zo kunnen ze in samenwerking met de lokale besturen een ‘COVID-19 team’ oprichten, waarin onder meer een teamleider, een medisch expert en een pool van huisbezoekers zullen zitten. Ook zal er vanuit het consortium één lokale contactopspoorder ter beschikking gesteld worden van elke eerstelijnszone. De Vlaamse Overheid maakt hiervoor in totaal zo’n 5,6 miljoen euro vrij.

“We zien dat er sterke resultaten geboekt worden met lokale contactopsporing”, reageert Vandecasteele. “De drempel ligt veel lager en door het vertrouwen geven mensen veel meer contacten door. Het is niet te begrijpen dat het zo lang geduurd heeft voor er ook ondersteuning kwam vanuit de Vlaamse regering.”

“In onze huisartspraktijken van Geneeskunde voor het Volk zijn we al van in april bezig met het organiseren van lokaal contactonderzoek”, gaat Vandecasteele verder. “Onze patiënten reageren daar heel positief op. Die gesprekken zijn intensief en duren dan ook gemakkelijk een uur, waardoor iedereen ook effectief contacten doorgeeft. We bereiken mensen gemakkelijk omdat we er zo dichtbij staan. We kennen vaak hun familie of vrienden en zo vinden we snel verbanden en clusters.”

Verschillende gemeenten werken vandaag al aan lokale contactopsporing, maar doen dat zonder financiële steun van de Vlaamse regering. Tot vandaag draaide dat volledig op vrijwilligers of de goodwill van steden en gemeenten om er personeel voor vrij te maken. Zo stelt Zelzate één personeelslid halftijds vrij voor lokaal contactonderzoek, zonder dat ze daar financiering voor krijgen. “Goed dat er nu eindelijk schot in de zaak komt, wij vragen al sinds april om in lokaal contactonderzoek te investeren. Met deze middelen kunnen de eerstelijnszones aan de slag”, besluit Vandecasteele.

Volg de PVDA op de voet