PVDA eist maatregelen tegen fors stijgende energieprijzen

Foto Shutterstock

Ondanks de belofte van de Vivaldi-regering om de energiefactuur te doen dalen, dreigt onze energiefactuur de komende maanden fors te stijgen. De PVDA wil minister van Energie Tinne Van der Straten zo snel mogelijk ondervragen in de Kamer.

De regering moet haar beloften nakomen en dringend maatregelen nemen om energie betaalbaar te houden. Dat kan onmiddellijk door de BTW op energie te verlagen naar 6%”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. “De minister moet verhinderen dat het Europese emissiehandelssysteem de factuur van gezinnen, zelfstandigen en KMO’s doet exploderen en ervoor zorgen dat de energiefactuur daalt.”

De sterke prijsstijging van de energieprijzen heeft meerdere oorzaken. Een van de oorzaken is het Europese emissiehandelssysteem ETS. De prijs van een ton CO2 was nog nooit zo hoog. Elektriciteitsproducenten rekenen die prijs gewoon door aan de consumenten. “Dit is echt een pervers effect van het ETS-systeem”, analyseert PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. “Het ETS-systeem is asociaal én inefficiënt. Een hogere CO2-prijs, wat zogezegd goed is voor het klimaat, leidt immers tot een stijging van de elektriciteitsprijs en drijft zo de spanning tussen het sociale en het klimaat op de spits.” Dit probleem zal nog groter worden naarmate de CO2-prijs verder stijgt. De PVDA vraagt daarom dat het ETS-systeem wordt vervangen door een systeem van bindende normen en een gereguleerde elektriciteitsprijs. Hierdoor is de elektriciteitsprijs niet meer afhankelijk van de speculatie in het ETS-systeem.

De geliberaliseerde energiemarkt zorgt ervoor dat elektriciteit de wetten van vraag en aanbod volgt. Terwijl elektriciteit net een basisrecht is en geen handelswaar”, gaat Thierry Warmoes verder. “De sterk stijgende prijzen tonen het failliet van de liberalisering. Voor gas verdriedubbelde de prijs op een jaar tijd. Terwijl steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van hun rekeningen. We moeten dringend onze energie terug in publieke handen nemen en de energieprijzen reguleren.”

Daarnaast zijn ook andere maatregelen nodig. De energieprijzen maken maar 30% van de totale energiefactuur uit. De rest zijn heffingen, toeslagen en de BTW. In het regeerakkoord van Vivaldi staat dat de regering het federale aandeel van de energiefactuur zal verlagen. Dat kan snel en eenvoudig door de BTW op energie terug te verlagen naar 6%”, zegt Thierry Warmoes. “De vorige regering verhoogde de BTW op energie naar 21%. Als deze regering van energie-armoede echt terug een prioriteit wilt maken, dan verlaagt ze die terug naar 6%.”

De PVDA vraagt dat er morgen een actualiteitsdebat wordt georganiseerd in de Kamercommissie Energie en Klimaat en dat minister voor Energie Tinne Van der Straeten komt toelichten welke maatregelen de regering zal nemen.