Foto Solidair.

Op donderdag 14 maart werd bekend dat de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel een uitspraak deed in verband met de dotaties aan politieke partijen die lijsten indienen in beide landsdelen. De uitspraak is belangrijk voor de PVDA. “De meerderheidspartijen, de N-VA op kop, blokkeren al jaren de dotatie waar de PVDA recht op heeft. De rijkste partij van het land, die op 35 miljoen euro vermogen zit, vindt blijkbaar dat kleine partijen niet mogen krijgen waar ze recht op hebben, en al zeker niet als die de eenheid van België verdedigen. De N-VA kan niet verteren dat de PVDA een unitaire partij is. De Rechtbank heeft hun redenering nu duidelijk verworpen”, stelt PVDA-voorzitter Peter Mertens tevreden vast.

In een zaak die juridisch gezien gelijk loopt aan de zaak van de PVDA gaf de Brusselse rechter de partij Défi gelijk. Ook deze partij krijgt een deel van haar dotaties niet. Begin februari stelde de bevoegde kamercommissie de vraag van de PVDA naar haar rechtmatige dotatie nog uit met het argument dat de uitspraak van de rechter in de zaak van Défi diende afgewacht te worden.

“Goed nieuws,” zegt Mertens. “De juridische dienst van de Kamer had al in het begin van de legislatuur dezelfde interpretatie gegeven. Hiermee kan een einde komen aan de financiële pesterij en het machtsmisbruik tegen de PVDA door de meerderheidspartijen. Hopelijk kunnen we nu snel de dotatie krijgen waar we recht op hebben”.

Het meningsverschil gaat over een wet uit 1989 die de dotaties van de partijen regelt. De unitaire partij PVDA vraagt al 4,5 jaar dat ze erkend wordt als nationale partij. Dat heeft een belangrijk gevolg voor de dotatie waar ze recht op heeft. Na de verkiezingen in mei 2014 erkende de juridische dienst van de Kamer in een lijvig advies dat de PVDA en de PTB één en dezelfde partij zijn en dat de partij dus ook voor haar Nederlandstalige stemmen recht heeft op een dotatie.

De PVDA wil nu snel duidelijkheid. “Als kleine partij kunnen we elke euro goed gebruiken voor onze campagne,” vervolgt Mertens. "Dat we eindelijk zouden krijgen waar we recht op hebben, zou enorm van pas komen. Maar we blijven ook inzetten op onze crowdfundingcampagne, want zelfs met deze dotatie zouden we nog altijd 10 keer minder krijgen dan de establishmentpartijen. We hebben onze campagnes altijd vooral gefinancierd met giften van leden en sympathisanten en zullen dat blijven doen".

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw heeft gevraagd dat de bevoegde commissie zo snel mogelijk bijeen komt en de uitspraak van de rechter bevestigt. Kamervoorzitter Siegfried Bracke bevestigde donderdagavond nog dat hij op die eis zou ingaan. Wordt vervolgd.

of stort op rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 Steunfonds PVDA.

 

 


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-03-16 11:24:45 +0100
  De NVa wou voor de verkiezingen vermindering van alle ditaties, maar eens ze kunnen graaien nemen ze het graag en zitten ze ook in de senaat die ze gingen afschaffen.
  De oude partijen zijn hun dictatoriale streken niet verleerd!
 • Jean Festraets
  heeft gereageerd 2019-03-15 20:36:20 +0100
  Beste,
  Hopelijk gebeurt diebelofte van Kamervoorzitter Siegfried Bracke om op die eis in te gaan, nog binnen de maand en niet na jaren wachten alsook de uitvoering ervan, want zeggen is één, maar het ook doen en uitvoeren is nog een ander. Vriendelijke groetjes: Jean.F.
 • Kim Pattyn
  heeft gereageerd 2019-03-15 19:38:34 +0100
  hoe graag ik ook een duitje in de zak zou steken, 712€ is helaas hetgeen ik krijg als “ziektepensioen” en aangezien ik altijd een vrouw was die op eigen benen stond, wil ik niet dat anderen dit voor mij betalen, de dag dat het beter gaat, kan ik een gift permitteren…

We hebben jouw steun nodig