Raoul Hedebouw en Peter Mertens (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Na vijf jaar aanslepende discussie heeft het federaal parlement vannacht de PVDA erkend als een nationale partij, met recht op een volledige dotatie voor al haar stemmen in heel België.

“Eigenlijk had dat al veel langer evident moeten zijn”, zegt een goedgemutste PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Wij zijn ook echt één partij in het hele land. Met één nationale raad, één federaal verkiezingsprogramma, één studiedienst,  één boekhouding, en noem maar op. We hebben leden van Luik tot Oostende, en van Turnhout tot Bergen. De N-VA wil ons land splitsen in twee, en wil ook alle partijen splitsen in twee. Dat is hen dus niet gelukt. De PVDA is eindelijk erkend voor wat ze is, een nationale tweetalige partij, actief in het hele land.”

“Met de stemming van het federale parlement komt ook een einde aan de financiële pesterijen en het machtsmisbruik tegen de PVDA.”, aldus Mertens. “Het is onvoorstelbaar dat de partijen die zélf zwemmen in het geld, met name de N-VA en de Open VLD, er alles aan willen doen om kleine partijen op droog zaad te zetten. Op vijf jaar tijd ontving de N-VA meer dan 70 miljoen euro aan dotatie van de staatskas. En die partij heeft er dan alles aan gedaan om de 1,5 miljoen euro waar wij recht op hebben als PVDA tegen te gaan. Dat is de arrogantie van de macht. Maar uiteindelijk heeft de arrogante Goliath wel het onderspit moeten delven tegen de kleine David.”

Ten gronde pleit de PVDA voor een hervorming van het hele dotatie-systeem. “Daar heb ik in mijn boek Graailand twee jaar geleden al voor gepleit”, zegt Mertens. “Nergens anders liggen grote partijen zo aan de baxter van overheidssubsidies als in ons land. En nergens anders worden machtspartijen zo bevoordeeld. Het is beter over te gaan naar een systeem van lagere en eerlijkere dotaties voor alle partijen.”

“Natuurlijk zijn wij content dat we ons deel van de dotatie dat vijf jaar lang werd ingehouden, alsnog krijgen. Dat gaan we investeren in de uitbouw van onze partij.”, vervolgt Mertens. “Voor onze campagnes doen we wat we altijd al hebben gedaan: we steunen op mensen voor een gift tussen 1 en 500 euro. Wij zijn zowat de grondleggers van de politieke crowdfunding in ons land. Wij hebben heel veel steungevers, en net dat maakt dat we onafhankelijk kunnen blijven van de grote geldmachten. Dat blijven we dus doen.”


8 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Claude Yande
  heeft deze pagina gevolgd 2019-04-18 15:59:52 +0200
 • Brandon Peirce
  heeft gereageerd 2019-04-06 19:56:48 +0200
  Fijn dat de PVDA eindelijk de erkenning en de dotaties waar ze recht op hebt!

  Eddy Caluwier vind politiekers allemaal graaiers zonder uitzondering. En hij heeft grotendeels gelijk. Maar de PVDA doet het echt anders. Wat partijleden in publieke functies betreft staat er uitdrukkelijk in de partijstatuten (art 51): “Ze mogen geen financieel voordeel halen uit de organen waarin ze verkozen werden. Zitpenningen, compensaties of andere financiële voordelen worden afgedragen aan de partij.”

  En dat wordt zeker ook in de praktijk toegepast. De 2 PVDA federaal parlementsleden, Raoul & Marco, brengen echt maar een gemiddeld werknemers loon naar huis op het einde van de maand en dat helpt hen dichter bij de mensen te staan. Als er een of ander Turteltaks of indexsprong toeslaat, voelen ze het ook in de portemonnee en dat kan je van geen enkele andere volksvertegenwoordiger zeggen.

  Eddy, ik durf u wel de PVDA het voordeel van de twijfel te geven!
 • William Vananderoye
  heeft gereageerd 2019-04-06 14:47:34 +0200
  Politiek draait om machtsverwerving. Dat de gevestigde partijen beducht zijn voor opkomende concurrentie is logisch, want dat kan hun zetels kosten op termijn. Dat de “groten” de bestaande regelgeving proberen te te mismeesteren om de “kleintjes” van hun dotatie te beroven is, helaas in onze politieke cultuur, ook logisch. Goed dat het in dit geval niet is gelukt. Hopelijk onthouden de toekomstige verkozenen van de PVDA de les: macht kan leiden tot misbruik. Vergeet nooit de belangen van je kiezers.
 • Yves Cordy
  heeft gereageerd 2019-04-06 11:06:49 +0200
  Ik ben blij dat het er eindelijk van gekomen is. Dit zal mij er niet van weerhouden de partij verder te steunen met een gift naar vermogen. Ik hoop dat de andere leden hetzelfde zullen doen, zolang het nodig is.

  Ik wil wel het citaat “baxter van overheidssubsidies” in de juiste context plaatsen. Dit systeem is er in principe niet gekomen om de grote groter te maken en de kleintjes nog kleiner.

  Het was de bedoeling (in het licht van diverse omkopingsschandalen in de tachtiger jaren, als ik mij goed herinner) om politici en de politieke partijen onafhankelijk te maken van (ENORME) giften van grote industriëlen, multinationals en andere drukkingsgroepen zodat ze een eerlijk en onpartijdig beleid zouden kunnen voeren.

  Dit doel is jammer genoeg niet echt bereikt maar het was lovenswaardig of hypocriet zoals men het zelf wil zien.
 • Eddy Caluwier
  heeft gereageerd 2019-04-06 09:18:31 +0200
  Ik sta nogal wantrouwig tegenover politiekers ,vind ze allemaal graaiers zonder uitzondering. Doch ik schreef het onlangs nog we moeten terugvaar untitaere staat het iknu wel duidelijk dat de deelstaten niet werken en het land lam leggen EENDRACHT MAAKT MACHT en die dotaties afschaffen /minstenshalveren moetzovlug mogelijk gebeuren . Als ik toch moet gaan stemmen kan ik dus even mijn oortje luisteren leggen bij PvdA , meschien is het voordeelvan de twijfel gegrond in dezer 🤔
 • Joany Oosterop
  heeft deze pagina gevolgd 2019-04-06 07:16:06 +0200
 • Paula Vaes
  heeft gereageerd 2019-04-05 16:16:14 +0200
  Ik ben heel blij dat gerechtigheid is geschied en mag ik dan hopen dat jullie dit nimmer zullen vergeten eens aan de macht waar ik niet aan twijfel!!!
 • Hannan Hisham Doumia Mammie
  heeft gereageerd 2019-04-05 08:19:58 +0200
  Geduld word beloond 😊

Volg de PVDA op de voet