Raoul Hedebouw en Peter Mertens (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Na vijf jaar aanslepende discussie heeft het federaal parlement vannacht de PVDA erkend als een nationale partij, met recht op een volledige dotatie voor al haar stemmen in heel België.

“Eigenlijk had dat al veel langer evident moeten zijn”, zegt een goedgemutste PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Wij zijn ook echt één partij in het hele land. Met één nationale raad, één federaal verkiezingsprogramma, één studiedienst,  één boekhouding, en noem maar op. We hebben leden van Luik tot Oostende, en van Turnhout tot Bergen. De N-VA wil ons land splitsen in twee, en wil ook alle partijen splitsen in twee. Dat is hen dus niet gelukt. De PVDA is eindelijk erkend voor wat ze is, een nationale tweetalige partij, actief in het hele land.”

“Met de stemming van het federale parlement komt ook een einde aan de financiële pesterijen en het machtsmisbruik tegen de PVDA.”, aldus Mertens. “Het is onvoorstelbaar dat de partijen die zélf zwemmen in het geld, met name de N-VA en de Open VLD, er alles aan willen doen om kleine partijen op droog zaad te zetten. Op vijf jaar tijd ontving de N-VA meer dan 70 miljoen euro aan dotatie van de staatskas. En die partij heeft er dan alles aan gedaan om de 1,5 miljoen euro waar wij recht op hebben als PVDA tegen te gaan. Dat is de arrogantie van de macht. Maar uiteindelijk heeft de arrogante Goliath wel het onderspit moeten delven tegen de kleine David.”

Ten gronde pleit de PVDA voor een hervorming van het hele dotatie-systeem. “Daar heb ik in mijn boek Graailand twee jaar geleden al voor gepleit”, zegt Mertens. “Nergens anders liggen grote partijen zo aan de baxter van overheidssubsidies als in ons land. En nergens anders worden machtspartijen zo bevoordeeld. Het is beter over te gaan naar een systeem van lagere en eerlijkere dotaties voor alle partijen.”

“Natuurlijk zijn wij content dat we ons deel van de dotatie dat vijf jaar lang werd ingehouden, alsnog krijgen. Dat gaan we investeren in de uitbouw van onze partij.”, vervolgt Mertens. “Voor onze campagnes doen we wat we altijd al hebben gedaan: we steunen op mensen voor een gift tussen 1 en 500 euro. Wij zijn zowat de grondleggers van de politieke crowdfunding in ons land. Wij hebben heel veel steungevers, en net dat maakt dat we onafhankelijk kunnen blijven van de grote geldmachten. Dat blijven we dus doen.”