PVDA-Europarlementslid getuigt voor Spaans parlement over belang opheffing van patenten op vaccins

Foto Europeese parlement

Marc Botenga, Europarlementslid voor de PVDA, getuigde voor de Spaanse parlementaire onderzoekscommissie rond vaccins. De Commissie onderzoekt onregelmatigheden en fouten in het vaccinbeleid van Spanje en Europa.

Marc Botenga brengt er zijn expertise en getuigt over zijn Europese activiteit ten gunste van de opheffing van patenten. Het PVDA-Europarlementslid zal antwoorden op vragen over de mechanismen en concrete gevolgen van het (niet) opheffen van patenten en het delen van technologieën.

De zitting begint om 11 uur met de tussenkomst van Marc Botenga, gevolgd door Juan Carlos Gil Rubio, algemeen directeur van Moderna en Pilar Aparicio Azcárraga, directeur-generaal van Volksgezondheid. De agenda is hier te vinden. De zitting kan live worden gevolgd op het Youtube-kanaal van het ‘Congreso de los Diputados’.

Marc Botenga kloeg in april 2020 als eerste Europees parlementslid de gevaren van patentmonopolies aan in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Hij stond in het Europees Parlement mee aan de basis van een internationale campagne voor het opheffen van patenten en steunde het opzetten van het breed Europees burgerinitiatief #NoProfitOnPandemic. Dat laatste zorgde er mee voor dat een meerderheid van het Europees Parlement uiteindelijk het opheffen van patenten steunde. Botenga’s activisme werd opgemerkt door de pers in een tiental Europese landen, waaronder Spanje.

Het Spaanse Congres van Afgevaardigden besloot op 11 maart 2021 een onderzoekscommissie in te stellen inzake het vaccinbeleid en het vaccinatieplan. De Commissie buigt zich over de tekortkomingen, fouten en moeilijkheden van het vaccinbeleid, alsmede over de toepassing van de vaccinstrategie door de bevoegde overheidsdiensten en de impact daarvan. Daarnaast onderzoekt de Commissie de gezamenlijke aankoop van COVID-19-vaccins, als onderdeel van de Europese vaccinatiestrategie, en de rol van de staat bij de financiering van de ontwikkeling van vaccins en de ondertekening van productiecontracten met farmaceutische bedrijven.

De voornaamste taak van de Commissie is het verzamelen van informatie, met name via het horen van personen met bijzondere kwalificaties inzake de aanpak van de crisis. Het doel is de huidige vaccinatieplannen te evalueren en toekomstige oplossingen te vinden. Eerder hoorde de onderzoekscommissie ook Juan López-Belmonte Encina, voorzitter van FarmaIndustria; Marta Moreno Mínguez, hoofd algemene zaken en markttoegang bij AstraZeneca Farmacéutica Spanje; Sergio Rodríguez Márquez, algemeen directeur van Pfizer España en Luis Díaz-Rubio Amate, algemeen directeur van Janssen Cilag.

Marc Botenga maakt een kritische doorlichting van het Europees vaccinbeleid inzake de vooraankopen en de intellectuele eigendomsrechten. Zijn getuigenis zet de internationale roep tot opheffing van de vaccins kracht bij.