180.000 burgers tekenden de burgerwet voor een pensioen van 1500 euro netto (Foto Solidair, Raf Degeest)

314 dagen nadat het burgerinitiatief voor een pensioen van €1500 netto werd ingediend, is het nog steeds niet besproken in het parlement. De burgerwet verzamelde nochtans meer dan 180.000 handtekeningen. Vandaag bespreekt men een voorstel van de PVDA om burgers beter te betrekken ... achter gesloten deuren.

Al sinds de verkiezingen is de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezig met het uitwerken van nieuwe procedures rond verzoekschriften. Daarmee kunnen burgers onderwerpen op de agenda van het parlement zetten.

De commissie Verzoekschriften moet vandaag advies geven over twee voorstellen daarover. Het eerste komt van een opmerkelijk duo: Groen-Ecolo diende samen met N-VA een voorstel in. De PVDA-fractie deed eveneens een voorstel. De linkse partij wil de participatie zo breed mogelijk uitwerken en wil ‘burgerwetten’ mogelijk maken. Het groen-gele voorstel gaat heel wat minder ver.

Opvallend is dat de bespreking, met als doel om de politiek te vernieuwen en de burger te betrekken, achter gesloten deuren doorgaat. “De PVDA vraagt alvast volledige transparantie en eist dat de commissie de deuren opengooit in plaats van dichtslaat,” wijst federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders de commissie met de vinger. Volgens de PVDA worden de beloftes uit het regeerakkoord over burgerinitiatieven zo meteen begraven.

Het PVDA-voorstel tot het mogelijk maken van een burgerwet is vernieuwend, duidelijk en uitnodigend voor de burgers om zelf rechtstreeks te participeren aan onze democratie. Het zorgt ervoor dat burgers een volwaardig wetsvoorstel kunnen indienen in het parlement, waar ook op gestemd moet worden door de parlementsleden. De indieners worden van begin tot eind betrokken bij de procedure. De partij diende reeds in december 2019 een eerste burgerwet in voor een minimumpensioen van €1500 netto. “Ondertussen tekenden meer dan 180.000 burgers de petitie,” zegt Colebunders. “Maar 314 dagen later is het burgerinitiatief nog niet eens besproken in het federaal parlement.”

Het groen-gele voorstel zal volgens de PVDA niet leiden tot een volwaardig burgerinitiatief. “Het zal eerder een schaamlapje blijken,” aldus Colebunders. Voor de linkse partij beperkt het voorstel burgerinspraak tot het komen toelichten van een problematiek. Daarbij worden er ook drempels ingebouwd: slechts één persoon kan aan het woord komen, en de tijd kan worden ingeperkt en er is geen opvolging voorzien.