PVDA hekelt de aanwezigheid van de farmaceutische lobby bij de Europese onderhandelingen over Covid-19-vaccin

(Foto: Solidair, Han Soete)

De PVDA hekelt de aanwezigheid van voormalig lobbyist Richard Bergström in het onderhandelingsteam van de Europese Commissie voor de aankoop van een vaccin tegen Covid-19. De linkse partij vreest dat de aanwezigheid van Bergström borg staat voor overeenkomsten die zeer gunstig zijn voor de belangen van de farmaceutische multinationals, maar ten koste van de burgers en de sociale zekerheid zullen gaan. PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees parlement Marc Botenga roept op tot transparantie: "Laat ons de contracten zien."

"De Europese Commissie is contracten aan het afsluiten die uiterst gunstig zijn voor de farmaceutische multinationals. Dat is geen toeval. Met Richard Bergström zit de farmaceutische lobby zelf in het team van Europese onderhandelaars", aldus het Botenga. Bergström stond 5 jaar aan het hoofd van de EFPIA, de belangrijkste lobby van de farmaceutische industrie. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds mede-eigenaar van PharmaCCX, een bedrijf dat actief is in de farmaceutische sector. Volgens de PVDA is er een duidelijk belangenconflict tussen het CV van Bergström en de hem toevertrouwde onderhandelingstaken.

De gelekte inhoud van de voorkoopcontracten voor het vaccin lijkt de invloed van de farmaceutische lobby op de onderhandelingen te bevestigen. “Er is een zeer reëel gevaar dat burgers drie keer voor het vaccin zullen betalen", zegt Botenga. “Een eerste keer door de miljoenen euro's aan overheidsgeld die momenteel via subsidies het onderzoek en de ontwikkeling van een vaccin financieren. Een tweede keer door de aankoop van het vaccin zelf, aangezien de multinationals de prijs zullen bepalen, zelfs als de ontwikkeling van het vaccin met overheidsgeld wordt betaald. Een derde keer door de schadevergoeding in geval van bijwerkingen. De contracten zouden immers een zeer uitzonderlijke clausule bevatten die de farmaceutische bedrijven in geval van bijwerkingen van elke financiële verantwoordelijkheid ontslaat.”

De Europese Commissie weigerde de namen van de leden van het onderhandelingsteam bekend te maken toen zij door de pers werd ondervraagd. De PVDA eist dat de Europese Commissie niet alleen de namen van de zeven onderhandelaars maar ook de contracten zelf openbaar maakt. “Mensen hebben het recht om te weten wat er namens hen en met hun geld wordt onderhandeld, zeker als de volksgezondheid op het spel staat”, besluit Botenga. “Laat ons de contracten zien. Geef ons de namen.”

Ter herinnering: de PVDA heeft samen met 12 andere linkse partijen een Europese petitie gelanceerd om van het vaccin een publiek goed te maken (lees hier meer). "We kunnen niet toestaan dat farmaceutische multinationals winst slaan uit deze pandemie", aldus Botenga.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet