PVDA hekelt prijsverhogingen Pfizer en Moderna: “Hold-up van onze sociale zekerheid, met hulp van Europese Unie.”

*

Farmareuzen Pfizer en Moderna verhogen de prijs van hun coronavaccins . Dat kondigt de Financial Times aan. “Dit is het zoveelste bewijs dat het die grote farmabedrijven niet te doen is om deze pandemie een halt toe te roepen. Ze zijn gewoon uit op woekerwinsten,” reageert Marc Botenga, Europees PVDA-volksvertegenwoordiger. De linkse partij eist dat de Europese commissie en de Belgische overheid volledige transparantie garanderen over de vaccinprijzen en dat de patenten op het vaccin worden opgeheven.

“Enkele dagen geleden bracht Oxfam een onderzoek uit dat aantoont dat deze vaccins vijf keer te duur worden verkocht. Dan is de onthulling over de nieuwe prijsverhoging van Moderna en Pfizer wel bijzonder cynisch,” zegt Marc Botenga. “Dit is een regelrechte hold-up van onze sociale zekerheid, bovendien met de vriendelijke hulp van de Europese Unie en haar geheime contracten.”

De prognose is dat deze prijsverhogingen van ongeveer 25% (Pfizer) of 13% (Moderna) voor België een meerkost van 92 miljoen euro betekenen. “Dat is bijna evenveel als er nu gaat naar het verbeteren van de werkomstandigheden van het verplegend en verzorgend personeel in onze ziekenhuizen,” zegt Thierry Warmoes, federaal PVDA-volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Commissie Volksgezondheid. “In plaats van die 92 miljoen te laten verdwijnen in de zakken van enkele aandeelhouders, zouden we dat beter investeren in zorg op het terrein.”

De linkse partij eist volledige transparantie over de productieprijs van de vaccins en de contracten die de EU sluit met farmabedrijven. “De Europese Commissie schermt die prijzen af, maar het vaccin wordt wel betaald met overheidsgeld. Wij hebben het recht om die prijzen te kennen.” De linkse partij roept de Commissie dan ook op om alle contracten volledig openbaar te maken. “Zodat publieke controle mogelijk is, zowel inzake de prijs als inzake andere financiële voorwaarden,” besluit Botenga.

Het is geen toeval dat deze prijsverhoging er komt nu Pfizer aankondigt dat ze een derde dosis van het vaccin wil verkopen. “De farmabedrijven wil kapitaalkrachtige landen een duurdere derde dosis aansmeren onder het mom van ‘hogere efficiëntie’ en ‘bescherming tegen varianten’. Maar de beste dam tegen nieuwe varianten, is de volledige wereldbevolking zo snel mogelijk vaccineren”, legt Marc Botenga uit.

Heel veel armere landen hebben vandaag echter geen toegang tot het vaccin, terwijl dat net de prioriteit zou moeten zijn. “De farma-industrie wordt gestuurd door winstbejag, niet door het efficiënt bestrijden van de pandemie,” zegt Marc Botenga. “Voor ons is het dus duidelijk: het monopolie van Big Pharma moet gebroken worden, hef de patenten op de coronavaccins op. Alleen zo kan je de almacht van de industrie breken en dit soort prijsstijgingen voorkomen. En dat is ook logisch, als je weet dat een groot deel van het onderzoek en de productiecapaciteit wordt gefinancierd door publiek geld.”

De PVDA roept dan ook op om het Europees Burgerinitiatief #NoProfitOnPandemic te steunen. Dat initiatief roept de Europese Unie op om vaccinpatenten op te heffen en zo sneller wereldwijd immuniteit te creëren.