PVDA herstart campagne ‘Winter van Solidariteit’: Peter Mertens: “Het is meer dan ooit nodig"

Foto Solidair, Stefaan Van Parys

Soep uitdelen voor de slachtoffers van de overstromingen, speelgoed inzamelen om elk kind een Sinterklaascadeau te geven, het zorgpersoneel ondersteunen ... Van nu maandag 29/11 tot 15 januari zetten leden en sympathisanten van de PVDA in het hele land opnieuw tal van solidariteitsinitiatieven op in het kader van de campagne ‘Winter van Solidariteit’. 

“Vorig jaar namen 3.000 mensen deel aan meer dan 600 solidariteitsprojecten tijdens de eerste ‘Winter van Solidariteit’”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Sinds deze zomer trekken vrijwilligers van onze SolidariTeams er elke week op uit om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Deze golf van solidariteit zet er ons toe aan onze campagne opnieuw te organiseren. We willen de solidariteit op zoveel mogelijk plaatsen, steden, buurten en bedrijven doen ontkiemen. Het is meer dan ooit nodig.”

De coronacrisis en het beleid van de verschillende regeringen doen de ongelijkheid in België fel toenemen. De energieprijzen gaan door het dak. Het risico op armoede of sociale uitsluiting bedreigt een op de vijf gezinnen. Veel gepensioneerden verzeilen in armoede. Meer en meer mensen kunnen hun medicijnen nog nauwelijks betalen of stellen noodzakelijke zorg uit. De armoedeorganisaties op het terrein hebben nog nooit zo veel voedselhulp aan de armste gezinnen geleverd.

“Door de gezondheidscrisis, de groeiende ongelijkheid en de overstromingen hebben veel mensen het moeilijk, zowel financieel als psychologisch. Natuurlijk schuiven wij politieke eisen naar voor en reiken wij alternatieven aan, maar het is ook belangrijk om nu te helpen en op het terrein concrete solidariteit te organiseren”, aldus Peter Mertens.

“Achter de statistieken gaan levens schuil, mensen van vlees en bloed. Met onze campagne laten we zien dat mensen solidair zijn met elkaar. Dat mensen voor mensen kunnen zorgen, ook als de maatschappij niet voor hen zorgt. Die solidariteit, dat is de tederheid van de volkeren”, zegt de PVDA-voorzitter.

De initiatieven in het kader van de ‘Winter van Solidariteit’ zijn zeer verscheiden: voedselpakketten maken, Sinterklaasspeelgoed inzamelen, fondsen werven voor verenigingen, steunacties voor werknemers of voor projecten voor armoedebestrijding ...

Speciale aandacht gaat daarbij naar de bewoners van de overstroomde gebieden. “Vier maanden na de overstromingen blijft de situatie er catastrofaal. Elke dag nog gaan SolidariTeams uit het hele land de solidariteit versterken. Ze delen er soep uit en helpen de slachtoffers van de watersnood die de werken in hun huizen niet alleen aankunnen”, voegt Peter Mertens eraan toe.

Andere groepen zamelen samen met de SolidariTeams geld in voor de aankoop van huishoudapparaten. Die verdelen we dan via de hulpcentra onder de slachtoffers.

De solidariteitscampagne ‘Winter van Solidariteit’ zal twee maanden duren, tot 15 januari. Je vindt alle projecten online op www.wintervansolidariteit.be