PVDA houdt stemming tegen voor nieuw privatiseringsdecreet van de zorg

Lise Vandecasteele.

De Vlaamse Regering doet opnieuw een poging om de zorg te privatiseren. En de PVDA kon opnieu de stemming ervan tegenhouden door het voorstel naar de Raad van State te sturen. “Met dit voorstel wil de Vlaamse regering op een slinkse manier de voorwaarden om publieke zorg te privatiseren serieus versoepelen”, zegt PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele.

Vorig jaar slaagde een breed verzet erin om een eerste privatiseringsdecreet naar de prullenmand te verwijzen. “Via achterpoortjes in andere decreten probeert de Vlaamse Regering nu opnieuw de deur open te zetten naar privatisering en commercialisering van openbare zorg”, zegt Lise Vandecasteele. Met hun plannen versoepelt de Vlaamse Regering de voorwaarden om zorg te privatiseren én schaft het toezicht van de Vlaamse overheid op privatiseren van zorg af. “Als dit er door komt zullen steden en gemeenten woonzorgcentra of ziekenhuizen privatiseren, zelfs als de Vlaamse Regering zegt: slecht idee”, verduidelijkt Lise Vandecasteele. Via die privatiseringen kunnen ook commerciële zorgspelers zich inkopen in de publieke zorg.

Het privatiseren van zorg is een slecht idee en gebeurt vooral als besparingsmaatregel. Openbare zorg heeft als missie elke burger kwaliteitsvolle zorg te bieden, wat de dikte van zijn of haar portemonnee ook is. Vandaag zien we nog steeds dat de openbare woonzorgcentra het meeste personeel inzetten en de meest betaalbare zijn. “Privatiseren bedreigt de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg, zeker als je daarbij de deur openzet naar commerciële partners”, zegt Vandecasteele.

Onlangs nog bleek in Antwerpen het nut van het ‘goedkeuringstoezicht’ op het privatiseren van zorg, hetgeen de Vlaamse Regering dus wil afschaffen. Daar werden de plannen om ZorgBedrijf Antwerpen te privatiseren, na een vernietigend advies, tegengehouden door de Vlaamse overheid. Die privatisering zouden ze zonder het goedkeuringstoezicht dus gewoon kunnen doorzetten. “De geschiedenis herhaalt zich”, merkt Vandecasteele op. “Elke keer als het Antwerpse stadsbestuur de openbare ouderenzorg probeert te privatiseren maar ze het deksel op de neus krijgen, probeert de Vlaamse regering de regels à la tête du client aan te passen.”

Samen met Vooruit en Groen heeft de PVDA amendementen ingediend op dit tweede privatiseringsdecreet en daarover een adviesvraag aan de Raad van State afgedwongen. Op die manier kon de PVDA de stemming in het parlement tegenhouden. Ten vroegste over een maand kan het decreet opnieuw ter stemming voorliggen. “Opnieuw zal breed verzet nodig zijn om deze plannen volledig tegen te houden”, besluit Lise Vandecasteele. “Want investeren in openbare ouderenzorg blijft dé beste garantie op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.”