PVDA laakt Vlaamse klimaatambitie: “slecht voor de planeet én voor de portemonnee”

Foto Solidair, Bruno Bauwens.

De PVDA reageert verontwaardigd op het nieuwe Vlaamse Energie- en Klimaatplan. “De regering beslist nu blijkbaar al op voorhand dat ze haar doelstellingen niet zal halen”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement. “De lat ligt zo laag dat minister Demir eerder lijkt te willen limbodansen dan hoogspringen”. Volgens de PVDA zal het ontbreken van een ambitieus klimaatbeleid de belastingbetaler bovendien veel geld kosten. “Om de tekorten van dit plan te compenseren, zal de regering voor 93 miljoen emissierechten moeten aankopen”, rekent D’Haese voor. “Centen die veel beter geïnvesteerd zouden worden in beter openbaar vervoer en betaalbare renovaties.”

Het nieuwe klimaatplan dat door de Vlaamse regering werd voorgesteld gaat volgens de PVDA ver onder de lat. “De Vlaamse regering is opnieuw zwaar gebuisd op vlak van klimaat, het non-beleid van de voorbije jaren wordt gewoon verder gezet”, zegt D’Haese. “In de ‘Noordelijke gidslanden’ worden de doelstellingen fors aangescherpt, maar de Vlaamse Regering is nog niet goed begonnen of ze stelt haar ambities al naar beneden bij”.

Non-beleid kost geld

Het gebrek aan een ambitieus klimaatbeleid is niet alleen slecht voor de planeet, maar ook slecht voor de portemonnee. “Minister Demir gaat er prat op dat haar beleid én ambitieus én betaalbaar is”, zegt D’Haese. “Maar volgens onze berekeningen zal Vlaanderen voor maar liefst 93 miljoen euro emissierechten moeten inkopen om met dit beleid haar doelstellingen te halen. Zouden we dat geld niet beter investeren in beter openbaar vervoer en betaalbare renovatie?”

“Klimaatbeleid zou een hefboom kunnen zijn voor sociale maatregelen, die een vlotte en duurzame mobiliteit en gezonde woningen voor veel meer mensen mogelijk maken”, zegt D’Haese. “Maar daarover horen we veel geblaat en weinig wol. De regering zegt dat ze het openbaar vervoer wil versterken. Maar het enige wat we zien is dat de dienstverlening van De Lijn steeds verder achteruit boert. Uitgerekend vandaag draait het hele Antwerpse tramverkeer in de soep door het inkorten van bepaalde tramlijnen. Waar blijven de investeringen om het openbaar vervoer te versterken voor een ambitieuze modal shift?”

Gebrek aan geloofwaardigheid 

Ook op de aangekondigde 10.000 hectare extra bos reageert D’Haese sceptisch. “Die belofte dateert al van 1997, dat is meer dan 20 jaar geleden. Maar intussen hebben we netto nog steeds evenveel bos als toen, zo’n 140.000 hectare in totaal. De huidige meerderheidspartijen hebben sinds 2004 nochtans onafgebroken aan de knoppen gezeten, maar van 10.000 hectare extra bos is nooit iets in huis gekomen. Ook nu is er geen enkele concrete maatregel opgenomen om de belofte ditmaal wél waar te maken.”

Bovendien vindt de PVDA dat de regering haar prioriteiten verkeerd legt. “De grote vervuilers blijven opnieuw buiten schot”, zegt D’Haese. “Terwijl zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid begint met het aanspreken van de belangrijkste verantwoordelijken, bijvoorbeeld door de invoering van bindende normen. Maar de Vlaamse regering houdt het op vrijblijvende maatregelen.”

Fossiel van het decennium

“De regering slaagt er niet in een geloofwaardig en ambitieus klimaatbeleid op tafel te leggen”, concludeert D’Haese. “Op de klimaattop in Madrid kregen we al de prijs ‘Fossiel van de dag’, met dit klimaatplan lijkt de regering vastbesloten om ook de prijs ‘Fossiel van het decennium’ naar Vlaanderen te halen”, zegt D’Haese. “Je zou er mee kunnen lachen, maar uiteindelijk zijn het de volgende generaties die de prijs moeten betalen voor het non-beleid”.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Jeroen Taverniers
  heeft gereageerd 2019-12-10 13:10:00 +0100
  Het zou al helpen als men eerst met de natuur begint. Op grote schaal wordt er gekapt en heel veel plaatsen worden bossen uitgedund. Dus als je 25-50% kapt in een bos blijft het bos even groot. De genocide op de Amerikaanse eik gaat ook verder, blijkbaar is maar dan 100 jaar hier leven nog niet voldoende om als inheemse boom erkend te worden. Zal jij wel zuinig omspringen en veel meer taksen betalen terwijl je dagelijks bomen gekapt ziet worden.
  Maar het is niet nodig om pessimistisch te zijn, de luchtkwaliteit is als beter dan vroeger en in vergelijking met andere werelddelen is het probleem bij ons beperkt. Technologie zorgt ervoor dat we veel ouder worden en als de kostprijs een paar levensjaar zijn is dat zo. We kunnen ook als holbewoners leven en dan worden we 40 jaar. Dus ik vind dat we realistisch mogen zijn. Ik leef liever 2 jaar minder dan 3 jaar op een bus of trein te staan wachten. Het tijdsverlies van openbaar vervoer is gigantisch.
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2019-12-09 17:23:02 +0100
  Volledig akkoord met Mr. D’Haese. Dit is helemaal NIET om mee te lachen. Integendeel. Je ogen uit je kassen wenen, dat past beter bij het beleid dat wij nu voeren. De rasechte, megavervuilers blijven natuurlijk buiten schot. Wat had je gedacht?? Ze gaan die supergrote bedrijven en multinationals niet extra gaan belasten om onze lucht naar de vaantjes te helpen. Nee, wij mogen in Antwerpen straks niet meer met ons autootje in de Stad, want dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Hoe moet je er dan wel geraken? Met het Openbaar Vervoer?? Laat me niet lachen. Moesten er nu eens voldoende bussen en trams rijden, en ze ook nog min of meer op tijd zijn, dan is dat een optie. Maar het openbaar vervoer in Antwerpen is amper genoeg om slechts 50 % van de huidige passagiers “deftig” te vervoeren, en dat je dan 90 minuten onderweg bent, daar waar je met een autootje aan 20 minuten voldoende hebt, dat laten we dan ook maar zo of niet ?? Gaan onze werkmensen nog extra bijbetalen voor kinderopvang ‘s morgens en in de vooravond. Want 3 uur per dag onderweg zijn om naar je werk te gaan, en terug thuis te komen, is toch NIET menselijk…. Nog een 10-tal jaar en we lopen hier ook allemaal met zo’n wit ding over onze mond en neus. Kwestie van niet alles in onze longen te krijgen. Gaan we ook nog extra kosten maken om alle luchtwegen- en longaandoeningen te behandelen, of onder controle te krijgen. En binnen 30 of 40 jaar?? Allemaal met een zuurstofmasker en een fles op onze rug door de straten?? Thuis kunnen de beter behoeden dan nog filters en zuiveringsinstallaties laten plaatsen, maar Jan met de Pet, die kan dat niet betalen hè!!! Dus crepeer maar, meneer of mevrouw, en uw kroost ook !!! Ze gaan daar in Brussel ondertussen nog wel eens een wet uitvinden waarin staat dat dergelijke aandoeningen niet terugbetaald kunnen worden door de Ziekenfondsen, en we ofwel een privé verzekering moeten afsluiten, of gewoon naar adem blijven happen, tot we erbij neervallen. De kosten voor een begrafenis zijn toch voor de familie, en niet voor onze hoog gewaardeerde ministers en parlementariërs. Ja, laat de aarde maar naar de kl.. ten gaan… Daar zullen onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeeeeel gelukkig mee zijn!!!

Volg de PVDA op de voet