PVDA legt zich niet neer bij uitsluiting en eist plaats in onderzoekscommissie PFOS

.

“De argumenten die de Vlaamse meerderheidspartijen aanhalen om de PVDA uit te sluiten van de PFOS-onderzoekscommissie houden geen steek”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “Buiten het parlement snapt iedereen dat het onbegrijpelijk is dat uitgerekend de PVDA, die als een van de enige partijen niet betrokken is bij het PFOS-schandaal, uit de onderzoekscommissie wordt geweerd.”

“Wij zullen woensdag het ondemocratisch besluit van het Uitgebreid Bureau, dat de PVDA uitsluit, amenderen. We roepen alle volksvertegenwoordigers op om niet voor doofpot en particratie te stemmen, maar voor transparantie en democratie.”

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V beweren dat het reglement van het Vlaams parlement niet toelaat om de PVDA op te nemen in de onderzoekscommissie naar het PFOS-schandaal. Een commissie met 27 leden zou te groot zijn en het reglement van het Vlaams parlement zou geen andere mogelijkheden toelaten. Maar er is een eenvoudige oplossing: een toegevoegd lid, zonder stemrecht maar mét spreekrecht.

“Zowel het federaal, het Brussels als het Waals parlement hebben in de vorige legislatuur onderzoekscommissies opgericht met een toegevoegd lid van de PVDA”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “In de Kamer bestaan daar weinig regels rond, in Brussel en Wallonië is de mogelijkheid voor toegevoegde leden ook niet expliciet in het reglement opgenomen. Maar daar vond men het voor de onderzoekscommissies over Publifin en Samu Social belangrijk dat de partijen die niet bij het schandaal betrokken waren wel in de onderzoekscommissie konden zetelen. In Vlaanderen denkt de meerderheid daar blijkbaar anders over, daar leggen ze uitgerekend de linkse oppositiepartij die op geen enkele manier verantwoordelijk is voor deze doofpotoperatie liever het zwijgen op.”

In gewone commissies hebben fracties zonder vaste leden het recht om zulke toegevoegde leden aan te duiden. Dat recht bestaat niet voor een onderzoekscommissie, maar het reglement sluit toegevoegde leden ook niet uit. “Het enige dat in het reglement staat over hoe een onderzoekscommissie moet worden samengesteld, is dat het Uitgebreid Bureau daar een voorstel over doet aan de plenaire vergadering”, zegt D’Haese. “Wat is dan eigenlijk het probleem? De meerderheid verstopt zich gewoon achter het reglement omdat ze de PVDA liever uit de onderzoekscommissie houdt.”

“Als het reglement effectief toch in de weg zou staan, dan volstaat een eenvoudige aanpassing”, gaat D’Haese verder. “Men kan alle onduidelijkheid wegnemen door één zin in het reglement te schrijven die toegevoegde leden expliciet mogelijk maakt. Dat kan perfect woensdag worden goedgekeurd door de plenaire vergadering, voor het parlement zich uitspreekt over de samenstelling van de onderzoekscommissie. Wij zullen daar dan ook een voorstel voor indienen.”

“We halen onze mosterd voor deze aanpassing trouwens bij niemand minder dan Geert Bourgeois van de N-VA”, zegt D’Haese. “Die stelde in 1996 bij de oprichting van de onderzoekscommissie naar de bende van Nijvel dat ‘de oprichting van onderzoekscommissies niet het gevolg kan hebben dat het recht van onderzoek binnen een zeer beperkte groep wordt gehouden’. Dat vond meneer Bourgeois toen ‘democratisch niet verantwoord’. Hij kon uiteindelijk - jawel - als toegevoegd lid aan de onderzoekscommissie deelnemen.”

“Wij roepen de meerderheid op om te stoppen zich te verschuilen achter het reglement”, besluit D’Haese. “Het valt gewoon niet uit te leggen dat de PVDA zou worden uitgesloten uit de onderzoekscommissie. Het gegoochel met het reglement is een antidemocratische doofpotoperatie om de kritische stem van een partij die zich in het PFOS-schandaal vastbijt, te smoren. Wij zullen woensdag het besluit van het Uitgebreid Bureau amenderen. We roepen alle volksvertegenwoordigers op om niet voor doofpot en particratie te stemmen, maar voor transparantie en democratie.”

Volg de PVDA op de voet