PVDA levert voorzitter Kamercommissie Volksgezondheid: “Wij zullen megafoon zijn voor strijd voor toegankelijke gezondheid”

Thierry Warmoes en Sofie Merckx.

PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes wordt voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid. Sofie Merckx, huisarts en gezondheidsspecialiste van de PVDA, zal eveneens in deze commissie zetelen, om de sociale visie van de PVDA op gezondheidszorg te verdedigen. En dat jaagt de liberale MR blijkbaar al schrik aan.

Na haar doorbraak in het hele land telt de PVDA twaalf zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarmee vormt ze een sterke fractie. De komende vijf jaar wil de partij ervoor zorgen dat sociale thema’s op de agenda van het Parlement komen.

In die optiek duidde de PVDA volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes aan als voorzitter van de commissie Volksgezondheid. Deze commissie behandelt onder andere de gezondheidszorg, het beleid inzake geneesmiddelen en de financiering van de ziekenhuizen.

“Deze keuze past perfect in het engagement van onze partij”, vertelt volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. “De toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een primordiale voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. De overheid moet gezondheid in het centrum van haar prioriteiten plaatsen. Omdat we zien waartoe winsthonger kan leiden: men komt ziek binnen in een ziekenhuis en komt er arm buiten. We evolueren meer en meer naar een gezondheidszorg met twee snelheden en de farmaceutische bedrijven maken enorme winsten op de rug van de patiënten en van de sociale zekerheid.”

Sofie Merckx is huisarts bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Marcinelle, waar zij gratis geneeskunde beoefent in een van de elf groepspraktijken van het netwerk dat werd gesticht door de PVDA. “In het parlement wil ik de megafoon zijn van deze strijd voor gratis geneeskunde, die wij dagelijks voeren met GVHV”, gaat Sofie Merckx verder. “Al 45 jaar kunnen patiënten zich gratis laten verzorgen in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. En in de helft van de lidstaten van de Europese Unie, gaat de patiënt gratis naar de huisarts. Waar wachten we in België nog op?”

Merckx zal natuurlijk ook nog andere speerpunten van de PVDA verdedigen, zoals het kiwimodel, waardoor de prijzen voor geneesmiddelen drastisch kunnen worden verlaagd. “Vandaag zijn meer en meer geneesmiddelen niet meer in voorraad”, legt Sofie Merckx uit. “Waarom? Omdat deze geneesmiddelen niet rendabel zijn voor de farmaceutische bedrijven. Dat is een van de eerste dingen waarover ik de minister van Volksgezondheid zal interpelleren. Geneesmiddelen zijn een basisproduct en geen luxe.”

De gezondheidsspecialiste van de PVDA engageert zich ook om een geheel van bezorgdheden en eisen van de patiënten van de groepspraktijk ten berde te brengen. “Ik zal hun getuigenissen naar het parlement brengen. Dat is niet te vroeg: de politieke wereld kent te weinig de dagelijkse realiteit van de werknemers. Meer algemeen willen we met de PVDA ook de stem van de sociale mobilisatie verbinden met het parlement. Zo willen we de stem laten horen van de beweging van de witte woede.”

De benoeming van een PVDA-volksvertegenwoordiger tot voorzitter van de commissie Volksgezondheid leidde al tot een kleine polemiek. MR-volksvertegenwoordiger Caroline Taquin stak niet onder stoelen of banken dat ze “ongerust” is dat het voorzitterschap van de commissie toevertrouwd wordt aan iemand van authentiek links.

“De liberale MR vreest uiteraard dat met de PVDA deze commissie minder toegevend zal zijn voor de geneeskunde van het geld”, reageert Sofie Merckx. “De PVDA zal de belangen verdedigen van de 900.000 patiënten die hun gezondheidszorg uitstellen door gebrek aan middelen. En daarvoor moeten ingaan tegen de belangen van anderen, zoals de farmaceutische bedrijven, sommige specialisten, die dankzij onbetamelijke ereloonsupplementen, buitensporige lonen opstrijken. Wij willen minder zware financiële lasten voor de patiënt en meer verplegend personeel voor de ziekenhuizen, iets waar de witte woede geregeld actie voor voert. Dat alles jaagt de liberalen schrik aan, temeer dat ze zeer goed weten dat de PVDA door de mensen te mobiliseren de grenzen zal verleggen.”