.

Het bron- en clusteronderzoek, dat probeert na te gaan waar iemand besmet raakte, loopt maanden na de opstart nog steeds mank. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) kon inkijken. “De pandemie is straks een jaar bezig, maar men slaagt er nog steeds niet in bronnen van besmettingen op te sporen zodat men gericht uitbraken kan aanpakken.”

Het snel detecteren van clusters en uitbraken is van essentieel belang in de aanpak van de coronacrisis. De Zorgatlas, een onlinetoepassing die informatie over met Covid-19 besmette patiënten in kaart brengt, speelt daar een belangrijke rol in. De kwaliteit van de gegevens in de Zorgatlas met betrekking tot de locatie waar iemand besmet raakte, laat volgens Lise Vandecasteele te wensen over: “Zo kwam ik te weten dat er bij verschillende besmette personen nog steeds geen link gemaakt wordt met de collectiviteit, bijvoorbeeld een bedrijf, school of ziekenhuis, waar ze de besmetting opgelopen kunnen hebben.”

“Uit de informatie die we kregen zien we bovendien dat er geen uniformiteit is in de schrijfwijze van de collectiviteiten. Het AZ Sint-Jan in Brugge wordt in de toepassing bijvoorbeeld op zeventien verschillende manieren geschreven”, aldus Vandecasteele. “Dat bemoeilijkt de opdracht voor de medische verantwoordelijken van de Covid-19-teams natuurlijk om clusters te ontdekken en andere risicocontactpersonen te waarschuwen dat ze besmet kunnen zijn.”

De Vlaamse Overheid betaalde tientallen miljoenen euro’s aan private callcentra om het contactonderzoek te organiseren. Dan mag je toch verwachten dat er een systeem is om collectiviteiten juist te noteren

Volgens de PVDA-volksvertegenwoordiger loopt het echter op nog meer vlakken fout: “Onlangs was er een fout in het systeem waardoor mensen die in de eerste golf positief hebben getest, vandaag opnieuw als positief werden omschreven. Deze werden dan ook gecontacteerd, maar dat was helemaal niet nodig. Wat een geklungel. Het bron- en contactonderzoek is, zolang de uitrol van de vaccins uitblijft, de methode bij uitstek om uitbraken te voorkomen, maar men slaagt er in Vlaanderen nog steeds niet in om het efficiënt te organiseren.”

De PVDA stelt voor om het over een andere boeg te gooien. “Het contactonderzoek werkt beter indien het lokaal ingebed wordt, met contactonderzoekers die dichter bij de bevolking staan. Zo krijg je een veel beter beeld van de collectiviteiten waar mensen de besmetting mogelijk hebben opgelopen”, stelt Vandecasteele. “Daarnaast is er een goed en uniform registratiesysteem nodig, dat alle informatie bundelt. De Vlaamse Overheid betaalde tientallen miljoenen euro’s aan private callcentra om het contactonderzoek te organiseren. Dan mag je toch verwachten dat er een systeem is om collectiviteiten juist te noteren zodat men snel clusteruitbraken kan ontdekken.”