PVDA over Septemberverklaring: “Schaamteloos geruzie over besparingen”

Foto: Stefaan Van Parys

“Terwijl mensen zich aan de keukentafel afvragen hoe ze hun rekeningen gaan betalen, geraakt de Vlaamse regering er aan de onderhandelingstafel niet over uit hoeveel ze gaan besparen op de gezinnen”, reageert Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement. “Deze regeringscrisis draait eigenlijk rond een simpele vraag: blijven we besparen of niet? Dat je de kinderbijslag in crisistijden op peil houdt zou geen twistpunt mogen zijn, maar het absolute minimum.”

“Niet besparen op kinderbijslag is de evidentie zelve in de grootste koopkrachtcrisis van deze eeuw”, zegt D’Haese. “De torenhoge energieprijzen betekenen stijgende kosten voor gezinnen vandaag. Ook de zorginstellingen, scholen, steden en gemeenten en overheidsinstellingen als de VRT zien de prijzen stijgen, terwijl hun werkingsmiddelen al jaren niet geïndexeerd worden. Het niet indexeren komt neer op besparen, want de eigen budgetten van de Vlaamse Regering worden wél volledig geïndexeerd.”

De linkse oppositiepartij laakt het gebrek aan sense of urgency. De gierende inflatie, die ondertussen bijna 10 procent bedraagt, levert de Vlaamse regering meer dan een miljard euro extra op. “Dat zijn middelen waarmee je de samenleving recht kan houden, maar toch blinkt de Vlaamse regering uit in besluiteloosheid. De regering kan gerust nog enkele weken door ruziën, maar gezinnen kunnen niet langer wachten.” 

“Dit gaat om honderden euro’s aan kinderbijslag, tienduizenden euro’s aan werkingsmiddelen voor scholen, 240 miljoen euro aan dotaties voor steden en gemeenten”, zegt Jos D’Haese, die zich zorgen maakt over de impact van zulke besparingen: “Wat verwacht de regering eigenlijk van hen? Dat scholen de verwarming uitzetten in de winter? Dat steden besparen op hun OCMW’s midden in deze crisis? Dat kinderen in de crèche in de kou worden gezet? In heel Europa investeren overheden fors om de koopkracht te versterken, behalve in Vlaanderen waar de N-VA bij de volgende verkiezingen met haar begrotingscijfers wil kunnen pronken. Dat is bijzonder cynisch, want dat kan ze alleen door de rest van de samenleving in het rood te duwen.”

D’Haese wijst erop dat de Vlaamse regering, naast de nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven, ook van plan is om energie-intensieve bedrijven volgend jaar voor maar liefst 173 miljoen euro te subsidiëren. “Daar kan blijkbaar wel zonder nachtelijke onderhandelingen geld voor worden vrijgemaakt. Dit en volgend jaar zou maar liefst 20 miljoen daarvan gaan naar energiemultinationals zoals Total of ExxonMobil die vandaag monsterwinsten boeken op de rug van de werkende klasse. Dat is toch niet te geloven? Wij vragen om die middelen te gebruiken om de energiefactuur te verlichten.”