PVDA reageert op rapport Rekenhof over re-integratietrajecten: “Regering legt vernietigend rapport naast zich neer”

Huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

In een langverwacht rapport levert het Rekenhof felle kritiek op de procedure die de vorige regering ontwikkelde voor de re-integratie van langdurig zieken. “Het bevestigt wat onze partij maar ook de vakbonden en mutualiteiten sinds het begin zeggen: de procedure die Maggie De Block invoerde is een ontslagmachine op maat van de werkgevers”, zegt Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

De PVDA is blij dat het rapport eindelijk vrijgegeven wordt, en roept nu de ministers op om het luik dat voorziet om mogelijk zieke werknemers te sanctioneren te schrappen. Sofie Merckx: “Het Rekenhof bevestigt dat het activeringsbeleid vooral effectief is om mensen te ontslaan, niet om hen aan een aangepaste job te helpen. Het beleid kost veel, geeft zeer weinig resultaat en het doet vooral niets aan de oorzaken, stelt het Rekenhof. De hervorming van deze regering legt de schuld bij de zieke, terwijl het echte probleem ligt bij de oorzaken van langdurige ziekte en het optrekken van de pensioenleeftijd.”

De partij stelt zich ook vragen bij de timing. Ze vraagt zo snel mogelijk een hoorzitting met het Rekenhof. “Het rapport is pas op 24 december publiek gemaakt, na de stemming in het parlement over verschillende aanpassingen van de wet. De parlementsleden hebben dus de facto moeten stemmen over hervormingen zonder de vernietigende analyse van het Rekenhof en de bijbehorende aanbevelingen te kennen. Het is nu ook duidelijk dat ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Pierre-Yves Dermagne (PS) een heel deel van de conclusies naast zich neerleggen”, aldus Sofie Merckx.

Het Rekenhof is duidelijk in zijn rapport: “Het Rekenhof stelt vast dat het onwaarschijnlijk is dat de re-integratietrajecten, aan het huidige tempo, een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal invaliden en de terugkeer naar de arbeidsmarkt.”

“Het is erg tekenend dat de regering een sanctiebeleid voor werknemers op poten zet hoewel dit geen aanbeveling van het Rekenhof is. Het Rekenhof hekelt vooral dat de procedure erg inefficiënt en erg duur is, en dat het resultaat vooral is dat zieke werknemers uiteindelijk werkloos worden”, stelt Sofie Merckx. “We roepen de ministers dan ook op om geen sancties voor langdurig zieken in te voeren en te werken aan het beschermen van werknemers bij ziekte alsook het aanpakken van de oorzaken.”

De PVDA roept op om eindelijk naar de oorzaken van de langdurige ziekte te gaan kijken. “Het Rekenhof bevestigt dat de activering van zieke werknemers zeer ondoeltreffend is. Het hoofdprobleem is de pensioenleeftijd op 67, het gebrek aan regeling voor de zware beroepen en de ontmanteling van het brugpensioen. Veel mensen zijn kapot gewerkt. Ook jongere mensen vallen ziek uit door de steeds hogere productiviteit, flexibiliteit en werkdruk. Deze regering doet daar niets aan. Integendeel, ze verhoogt het aantal overuren en wil nog meer flexibiliteit laten opleggen door bedrijven. Laat ons inzetten op werkbaar werk en performante controles door de inspectiediensten, in plaats van op sanctionering”, besluit Merckx.