Foto Elio Germani

De regering voorziet een forse besparing in de opdrachtenbegroting van de RVA, maar weet nog niet waar ze gaat knippen. Dat concludeert het Rekenhof bij de controle van de begrotingstabellen. Met de opdrachtenbegroting betaalt de RVA tijdskredieten, thematische verloven, SWT en werkloosheidsuitkeringen. Enkel dat laatste wordt uitgesloten van besparingen. Oppositiepartij PVDA vreest voor een “asociale verrassingsbesparing”.

Het Rekenhof vroeg bij de regering na waar dat geld precies zal gehaald worden, maar ontving geen antwoord. Volgens het rapport beslist minister van werk Pierre-Yves Dermagne dat pas in 2021. “Dat is toch een opvallende manier van werken”, vindt Gaby Colebunders, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Jaarlijks 2% besparen op de uitgaven bij de RVA en dat in het licht van de crisis die we nu meemaken … Het is goed dat de werkloosheidsuitkeringen gespaard worden, maar dat maakt de besparing op de andere posten net harder. Waar gaat de regering het geld halen? De bevolking mag het niet weten. Dat is ongehoord. Of het nu bij het tijdskrediet, de thematische verloven of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is, de besparing zal asociaal zijn.”

In 2015 kondigde de regering-Michel een gelijkaardige besparing aan op de uitgaven van de RVA. De regering verstrengde de voorwaarden voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking en bespaarde zo 120 miljoen euro op 3 jaar tijd. Colebunders: “De regering moet hierover klare wijn schenken. Kwaliteitsvolle banen, dat wil ook zeggen een goede balans tussen werk en privéleven. Tijdskrediet en loopbaanonderbreking maken dat mogelijk. Afblijven dus.”