PVDA stelt lucratieve handel met coronatests aan de kaak en interpelleert minister De Block

Foto Shutterstock

Terwijl het referentielab van het UZ Leuven omwille van een tekort aan reagentia genoodzaakt is het aantal coronatests in te perken en voorrang te geven aan de meest dringende gevallen, bieden sommige laboratoria wél de mogelijkheid om breed te testen. Tegen betaling weliswaar. “De prijzen die ze hiervoor vragen swingen de pan uit, tot 75 euro per test. Volledig op kosten van de patiënt”, zegt Sofie Merckx, PVDA-volksvertegenwoordigster en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Ze had zelf een aantal laboratoria aan de lijn. Merckx zal vanmiddag in de Kamer minister van Volksgezondheid Maggie De Block hierover ondervragen.

De beslissing om een triagesysteem in te voeren en prioritair de meest dringende stalen te behandelen, kwam er door een nijpende schaarste aan reagentia, de chemische stof die nodig is om de coronatests uit te voeren. “Er is sprake van wereldwijde stockbreuken. Maar hoe komen die laboratoria dan aan die middelen?”, vraagt Sofie Merckx zich af.

Voor de linkse partij ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, omdat die niet onmiddellijk de nodige middelen mobiliseerde die beschikbaar zijn in ons land. “Daar profiteren sommige laboratoria nu van om woekerprijzen te vragen voor coronatests. Zo komen we tot een situatie waarin alleen de patiënten die het geld kunnen neerleggen getest worden, niet zij die er het meeste nood aan hebben. Voor ons moet de overheid de beschikbare reagentia in beslag nemen en inzetten in functie van de noden. De tests moeten ook volledig gratis zijn voor de patiënten”, stelt Sofie Merckx.

Verschillende artsen van de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, waaronder Sofie Merckx, werden door laboratoria gecontacteerd met het voorstel om ook patiënten die niet aan de vastgelegde criteria beantwoorden te testen. “Tests die niet aan de gevalsdefinitie beantwoorden, worden momenteel niet terugbetaald door het RIZIV en zijn volledig op kosten van de patiënten. Uit onze rondvraag blijkt dat labo’s hier tot 75 euro voor vragen, dat is meer dan het dubbele van de kostprijs”, aldus Sofie Merckx. “Heel wat mensen zijn vandaag erg bezorgd dat ze eventueel besmet zouden zijn en sommige spelers lijken nu van die ongerustheid te profiteren om winst te maken. Dat is onaanvaardbaar”.

De PVDA eist dat alle reagentia die in ons land beschikbaar zijn in beslag worden genomen om vervolgens in te zetten in functie van de prioritaire behoeften. De laboratoria moeten hierbij dezelfde prijzen hanteren en de tests moeten gratis zijn voor de patiënten, via een terugbetaling door het RIZIV. De linkse partij herhaalt in dit kader haar vraag om onmiddellijk een federale coronacommissaris aan te stellen. “Zo’n commissaris moet boven het institutioneel gewoel staan en hierbij de gezondheid van de burgers voorop stellen, los van economische kortetermijnbelangen en de winsthonger van sommige spelers”, besluit Sofie Merckx.

Sommige laboratoria bieden de mogelijkheid om breed te testen, tegen betaling.