Noodplan voor de ziekenhuizen: hogere lonen en pensioen op 60 jaar

(Foto Shutterstock)

"Het is goed nieuws dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eindelijk meer middelen vrij zal maken voor ziekenhuizen", zegt Sofie Merckx, dokter voor Geneeskunde voor het Volk en volksvertegenwoordiger van de PVDA. "We moeten nu de lonen verhogen en de werkomstandigheden verbeteren. Enkel zo kunnen we de 19.000 gediplomeerde verpleegkundigen aantrekken die vandaag aan de slag zijn in een andere sector." De PVDA stelt negen dringende maatregelen voor. 

Concreet vraagt de linkse partij dat de geplande loonsverhogingen nu worden uitgevoerd en een volledig pensioen op 60 jaar na 40 jaar dienst. "De regering moet nu krachtige maatregelen nemen om het ziekenhuispersoneel een fatsoenlijk salaris en een waardige eindeloopbaan te garanderen. Dit zijn de eerste twee punten van ons noodplan; ze zijn essentieel om de mensen die weggingen terug te halen en om te voorkomen dat anderen vertrekken", zegt Sofie Merckx.

"België heeft geen tekort aan goed opgeleid personeel”, gaat Merckx verder. “De realiteit is dat velen de sector verlaten omdat ze de mensen niet goed genoeg kunnen verzorgen, omwille van de lage lonen of omdat ze hun werk niet kunnen combineren met hun gezinsleven." De PVDA komt ook met cijfers. Er werken in België 75.000 verpleegkundigen in ziekenhuizen en 49.000 in de rest van de gezondheidszorg, maar er zijn ook 19.000 gediplomeerde verpleegkundigen die een ander beroep uitoefenen. "Hoe kan men beweren dat die 19.000 mensen in volle gezondheidsramp patiënten niet zouden willen helpen?” vraag Merckx. “We kunnen de komende weken veel dingen veranderen, maar we moeten de mensen ernstig nemen en geld op tafel leggen."

De PVDA roept op tot creatieve maatregelen om goed opgeleid personeel dat momenteel buiten de zorgsector aan de slag is in de ziekenhuizen aan te werven. "We moeten de kandidaten naar waarde schatten en een crisisstatuut lanceren, gekoppeld aan de mogelijkheid van loopbaanonderbreking, met goede salarisvoorwaarden”, legt Merckx uit. “Er moet ook een systeem komen voor werknemers die eenmalig willen helpen. Kandidaten moeten zich in elke provincie gemakkelijk kunnen aanmelden. Laten we ook studenten verpleegkunde inzetten. Derde- en vierdejaarsstudenten kunnen helpen in covid-eenheden, zodra de verzekeringsproblemen zijn opgelost, en tweedejaarsstudenten kunnen in rusthuizen een handje toesteken.”

De PVDA 9 dringende maatregelen en 4 structurele maatregelen voor de lange termijn. Lees hier het volledige noodplan

Volg de PVDA op de voet