PVDA stelt voor om in de Kamer een "Bijzondere Commissie Pandora Papers" op te richten

Foto Shutterstock

De belastingontduiking die in de Pandora Papers wordt onthuld, is nog groter dan wat de Panama Papers destijds aan het licht brachten, ook wat de Belgische dossiers betreft. De onthullingen betreffen niet alleen het bedrijfsleven maar ook de politiek. “Waarom is er zo weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen belastingparadijzen?”, vraagt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De regering moet ophouden te zeggen dat er geen geld is voor onze pensioenen of om onze energierekeningen te verlagen, het is een kwestie van politieke wil.” De PVDA roept op tot een spoedvergadering van de Commissie Financiën van de Kamer en stelt de oprichting voor van een bijzondere commissie Pandora Papers.

Na de Offshore Leaks, Luxleaks, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers en de Dubai Papers, hebben we nu de Pandora Papers. Een soort Panama Papers tot de 14de macht, want waar de Panama Papers slechts de firma Mossack Fonseka aangingen, hebben de Pandora Papers betrekking op veertien firma's.

Middenin de begrotingsonderhandelingen zou de regering-De Croo zich moeten buigen over de krankzinnige bedragen die op offshore-bedrijfsrekeningen staan en dit geld gebruiken om de energierekeningen te verlagen, in plaats van asociale maatregelen te overwegen. Zou de politiek hier echt toe bereid zijn? Want dit is al de zoveelste affaire (waarvan de meest recente documenten betrekking hebben op 2020) die aantoont dat belastingparadijzen voor grote fortuinen en multinationals welig tieren, ondanks intentieverklaringen vanuit de politiek.

"Moeten we ons hierover verbazen?", vraagt federaal volksvertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie Financiën Marco Van Hees zich af. “Niet alleen ontbreekt het de politieke leiders aan ambitie om grootschalige belastingontduiking te bestrijden, vanwege hun eventuele nauwe banden met het bedrijfsleven, uit de Pandora Papers blijkt ook dat toonaangevende politici - waaronder Europese - zelf bij dit schandaal betrokken zijn. Zoals de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra, de Tsjechische premier Andrej Babis, voormalig Brits premier Tony Blair, Marine Le Pens adviseur Aymeric Chauprade, enz."

Ook zouden opnieuw Belgische diamanthandelaars betrokken zijn bij deze zoveelste affaire. Zij namen in de Belgische Offshore Leaks-dossiers al het leeuwendeel voor zich (60%). We zagen zelden een sector, nochtans bijzonder in het vizier van financiële (en andere) criminaliteit, die zo’n nauwe banden onderhoudt met de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Op die manier heeft de sector talrijke gunsten verkregen (fiscale amnestie, minnelijke schikkingen, karaatbelasting, bankdiensten, enz.).

De Belgische dossiers uit de Pandora Papers omvatten ook een prins en advocaten gevestigd aan de Louizalaan in Brussel. In een soortgelijke zaak - de Dubai Papers - heeft het Franse gerecht al veroordelingen uitgesproken, terwijl de Belgische belasting- en justitiestelsels lijken te treuzelen.

"De Pandora Papers wijzen er ook op dat België, de Europese Unie en de OESO weigeren om belastingparadijzen werkelijk te bestrijden", merkt Marco Van Hees op. De lijsten zijn bovendien verre van compleet. Van de zeven belastingparadijzen die in deze zaak centraal staan, staan er slechts twee op de Belgische lijst: Dubai en de Britse Maagdeneilanden. Terwijl Belize, Panama, de Seychellen, Hongkong en natuurlijk de EU-lidstaat Cyprus ontbreken. Maar zelfs de twee landen die in onze wetgeving worden genoemd, zijn niet onderworpen aan Belgische sancties.

De PVDA roept op tot een spoedvergadering van de Commissie Financiën van de Kamer met het ook op de oprichting van een "Bijzondere Commissie Pandora Papers". Omdat, zoals Marco Van Hees opmerkt, "de Bijzondere Commissie Panama Papers duidelijk haar doel niet heeft bereikt".