Dood Jozef Chovanec door de politie in Charleroi: zaak moet tot op het bot worden uitgespit

Een agente brengt de Hitlergroet terwijl Jozef Chovanec wordt omgebracht

“We zijn allemaal geschokt door de beelden van de dood van Jozef Chovanec”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA). “Ministers De Crem en minister Geens moeten uitleg komen geven over de gebeurtenissen in Charleroi tweeënhalf jaar geleden." 

Het verloop van het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec roept heel wat vragen op. De weduwe en haar dochter moeten al tweeënhalf jaar raden wat er precies gebeurd is. Tot tweemaal toe vroeg zij om het onderzoek verder te zetten omdat er niet voldoende zaken opgehelderd waren. De aanvankelijk aangestelde wetsdokter ging er namelijk niet vanuit dat het politieoptreden tot de dood van de man had geleid, wat volgens een tegenexpert nu wel zo blijkt te zijn. Nu, tweeënhalf jaar verder, duiken er beelden op waarvan zelfs de federale politie officieel nog niet op de hoogte was.

De PVDA vraagt dat minister Geens het verloop van het onderzoek komt toelichten. Er zijn namelijk veel vragen die beantwoord moeten worden. Hoe verliep de samenwerking met de politie? Werd er met lokale oversten samengewerkt of was ook de politietop betrokken bij het onderzoek? Hoe komt het dat de bevindingen van de eerste wetsdokter en de tegenexpert zo uiteenlopend zijn? Hoe kan het dat de agente die een Hitlergroet nu pas uit het veld is gehaald? Waarom traden de lokale oversten niet eerder in en in welke mate waren de hoge functionarissen op de hoogte van de feiten? Wat was de rol van het comité P?

“Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en we moeten uitzoeken waar. Daarom vragen wij ook dat minister De Crem aanwezig is”, aldus Colebunders. Gisteren hebben wij de commissievoorzitters van de commissies justitie en binnenlandse zaken opgeroepen om de minister en het parlement vervroegd samen te roepen. Het is goed dat daar nu op ingegaan wordt.”

“Hier is duidelijk iets grondig misgelopen”, stelt Colebunders vast. “Ergens is cruciale informatie achtergehouden. Deze zaak moet tot op het bot uitgespit worden, maar we moeten ook het debat over de klachtenprocedure en informatiestroom binnen de politie openen. Zoals de Liga voor de Mensenrechten zegt, moet ook de rol van het comité P daarin onder de loep genomen worden.”

“Dit soort beelden mogen wij nooit normaal gaan vinden,” gaat Colebunders verder. “Een strikte deontologische code en transparantie voor de politie zijn een absolute noodzaak. Er zijn diegenen die onaanvaardbaar geweld pleegden, lachten en hun sympathie voor extreem-rechts toonden. Voor hen is geen plaats in de politie. Maar er zijn ook diegenen die er zijn in geslaagd om deze zaak twee jaar lang te verbergen.”

“Er moet dus niet enkel worden uitgeklaard wat er gebeurde. Ook de mechanismen die er voor zorgen dat zulke feiten niet aan het licht kwamen, moeten bloot gelegd worden. Het gebrek aan controle op en sancties tegen politiegeweld wordt regelmatig aangeklaagd door organisaties zoals de Liga voor Mensenrechten. Wie over de schreef gaat moet er uit. We hebben een andere politie nodig”, besluit Colebunders. “Een politie die ons beschermt en iedereen op dezelfde manier behandelt. Een politie waar geen plaats is voor racisme, seksisme, machtsmisbruik of buitensporig geweld.”


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Jean de Pre
  heeft gereageerd 2020-08-24 09:45:12 +0200
  Betreffende Jozef Chavonec luchthaven Charleroi
  Het is opvallend dat het terug Charleroi is. Ik volg het via sociale media, en de beelden spreken voor zich, zeker als eens een tijdlijn opsteld. Van het vliegtuig rond 9h 15’ PM beelden van in de cel van ~5 /6 Am. Ik ken het dossier niet om op deze verder in te gaan. Wel merk ik op dat C. De Bolle meer bezig was met haar promotie naar EUROPOL dan met haar corps. Is het niet hoog tijd om vastbenoemde chefs af te schaffen, en elke 2 jaar te evalueren. Het zal zoals meestal veel geblaat zijn en geen wol? het is hoogtijd om veranderingen, en laat ons starten in Charleroi en st. jans.Molenbeek, dank U. => TIJDLIJN MAKEN en dan is de medische diensten en MUG ook niet onbesproken in deze. Justitie met hun gerechtsdeskundige !!! (reeds jaren een probleem, rechten voor het slachtoffer (slachtofferhulp voor weduwe) en zo een onderzoek kan enkel uitgevoerd worden door een buitenlandse organisatie die geen banden heeft met de Belgisch politie, justitie, ext., je kan anders ook het onderzoek geven aan Slowakije onderzoekers ! Dit moet wijzigen want er zullen nog meer doden vallen, het volk is het spoeg ZAT !
 • Alain Claessens
  heeft gereageerd 2020-08-22 10:48:11 +0200
  Goed dat de PVDA wil dat de mechanismen die blootgelegd worden die er bijna voor zorgden dat deze dood in de doofpot terechtkwam. Maar wat ik nog mis is de vraag naar de mechanismen die ertoe leiden dat dit überhaupt mogelijk is.
  Dit is iets dat zich twee jaar geleden voor heeft gedaan, maar de afgelopen weken en maanden hebben we gezien dat het hoegenaamd geen geïsoleerd incident was. Zoals veel zaken heeft het corona-virus ook deze etterbuil in onze maatschappij blootgelegd.
  Wat schort er aan de opleiding van politieagenten en aan de werking in de politiekorpsen van dit land dat toelaat dat racisme en fascisme er kunnen woekeren? Wat schort er daar dat ervoor zorgt dat politiemensen enkel met overdreven geweld kunnen reageren op verbale provocaties van (laat ons wel wezen) pubers in veel gevallen?
  Zowat alle experten ter zake wijzen telkens opnieuw op de noodzaak van een politie dicht bij de burger om conflicten te ontmijnen voor ze ontsporen. Wat we in ons land meer en meer zien is exact het omgekeerde: politiemensen die compleet afgesneden zijn van de mensen in de wijken waar ze opereren en die conflicten niet ontmijnen maar er dikwijls de oorzaak van zijn dat die ontsporen en uit de hand lopen.
  Dus ja, het is belangrijk om te weten wie en hoe dit soort incidenten onder de mat probeert te vegen. Maar de vraag naar de dieperliggende oorzaken is volgens mijn bescheiden mening veel en veel belangrijker.
 • Jean-Marie Carrein
  heeft deze pagina gevolgd 2020-08-21 23:48:49 +0200

Volg de PVDA op de voet