PVDA steunt actiedag in de zorg tegen ‘privatiseringsdecreet’: “Er is een alternatief”

Foto: PVDA

Overal in Vlaanderen voeren zorgwerkers vandaag actie tegen het ‘privatiseringsdecreet’. Daarmee willen meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V het mogelijk maken om openbare zorginstellingen zoals woonzorgcentra te privatiseren. Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele is vandaag aanwezig op de actie aan woonzorgcentrum Sint Maria in Berchem. “Het privatiseringsdecreet is een valse oplossing voor een reëel probleem van fiscale ongelijkheid”, zegt Vandecasteele. “Gelukkig is er ook een échte oplossing mogelijk door de lat weer gelijk te leggen. Laat ons daarvoor kiezen in plaats van onze zorg te verkopen aan de hoogste bieder.”

Binnenkort ligt in het Vlaams parlement de aanpassing van het decreet lokaal bestuur opnieuw voor. Dat voorstel moet het mogelijk maken om openbare zorginstellingen te privatiseren. Met het decreet zeggen N-VA, Open VLD en CD&V het ongelijke fiscale speelveld tussen openbare en private zorginstellingen te willen rechttrekken. “De taxshift van de regering Michel zorgt ervoor dat de private zorgsector van fiscale voordelen kan genieten waar de openbare sector geen recht op heeft”, verduidelijkt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA. 

“Michel heeft zo samen met de N-VA, Open VLD en CD&V een ongelijk speelveld gecreëerd om commerciële zorg te stimuleren”, vervolgt Vandecasteele. “Maar dit decreet verandert helemaal niets aan die ongelijkheid. Het maakt het voor publieke zorginstellingen enkel mogelijk om een private onderneming te worden en zo alsnog van die voordelen te genieten. Het is een decreet op vraag van N-VA, OpenVLD en Vooruit uit het Antwerpse stadsbestuur, dat koste wat kost het Zorgbedrijf wil kunnen privatiseren.”

De fiscale verschillen kunnen volgens Vandecasteele echter weggewerkt worden door de openbare welzijnsverenigingen via subsidies te compenseren voor de taxshift. “Dat is een echte oplossing die onze openbare zorg niet in de handen van de privé duwt”, zegt Vandecasteele. “Op deze manier kunnen openbare welzijnsverenigingen genieten van dezelfde voordelen als de private sector zonder zichzelf in de uitverkoop te moeten plaatsen. De Raad van State schrijft in een advies dat dat perfect mogelijk is.” De PVDA roept dan ook op om het privatiseringsdecreet, dat na een hobbelig parcours nog steeds niet werd goedgekeurd in het Vlaams parlement, definitief te begraven.

Vakbonden ACV, ACOD en VSOA organiseren vandaag een actiedag tegen het privatiseringsdecreet omdat ze een verdere commercialisering van de zorg vrezen. “Ook ik maak mij grote zorgen over de gevolgen die dit decreet met zich mee kan brengen”, zegt Vandecasteele. “Het decreet laat immers toe dat de geprivatiseerde instellingen verkocht kunnen worden aan commerciële bedrijven. Die winstlogica die dat met zich meebrengt heeft grote gevolgen voor de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.” Vandecasteele zal daarom aanwezig zijn op de actie aan woonzorgcentrum Sint Maria in Berchem.

Het advies van de Raad van State over het alternatieve voorstel vindt u hier: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1737212 

Meer bepaald de volgende alinea: 

“Een dergelijke maatregel kan worden ingepast in de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap voor het beleid inzake maatschappelijk welzijn (artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)10, alsook voor het gezinsbeleid en het bejaardenbeleid (artikel 5, § 1, II, 1° en 5°, van dezelfde bijzondere wet), aangezien ze louter strekt tot het bijpassen van de gevolgen van een federale fiscale maatregel voor voorzieningen die door de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden gefinancierd op grond van de voormelde bevoegdheidsgronden.”