PVDA verheugd over akkoord noodfonds dat 4.000 jobs oplevert voor zorgsector

Foto Solidair, Karina Brys

Deze namiddag neemt de Kamer het wetsvoorstel in overweging dat 402 miljoen euro vrijmaakt voor de gezondheidszorg. “Hiermee bestendigen we de financiering van het het noodfonds voor de zorgsector, dat eind 2019 op initiatief van de PVDA werd opgericht”, zegt PVDA-voorzitter en federaal volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Het is een mooie overwinning voor het zorgpersoneel dat maandenlang heeft actiegevoerd.”

Het eindelijk vrijmaken van die 402 miljoen toont goed aan hoe de sociale strijd de lijnen op politiek vlak in beweging kan brengen.

“In juli 2019 dienden we met de PVDA voor het eerst een voorstel in om zo’n noodfonds voor de zorgsector op te richten”, vertelt Peter Mertens. “We brachten op die manier de eisen van de witte woede het parlement binnen. We steunden daarmee het zorgpersoneel dat al wekenlang in actie was. Ons eerste voorstel werd verworpen in de Kamer. Maar het zorgpersoneel liet zich niet ontmoedigen en ging door met hun acties. Toen we ons voorstel in oktober opnieuw indienden, werd het wel aanvaard. De verdere druk van het terrein heeft deze belangrijk doorbraak mogelijk gemaakt.”

Met de vrijgemaakte sommen kunnen nu 4.000 jobs worden gecreëerd. “Deze bijkomende jobs zijn hard nodig om de zware werkdruk van verplegers en verpleegsters te verlichten. De coronacrisis heeft die noden alleen maar vergroot. Al heel lang vraagt het zorgpersoneel terecht meer aandacht voor hun moeilijke werkomstandigheden. Het was de hoogste tijd om te reageren met structurele maatregelen”, aldus Peter Mertens.

Begin dit jaar werd al een eerste schijf van 67 miljoen euro vrijgegeven. Met het wetsvoorstel dat vandaag op tafel ligt en door de PVDA mee werd uitgewerkt, wordt deze financiering nu bestendigd. “We verheugen ons hierover, maar het werk is niet af, want we weten dat het niet volstaat. Het zorgpersoneel blijft terecht actievoeren om aanvullende maatregelen en een echte herwaardering van hun beroep te eisen. Ze kunnen erop rekenen dat de PVDA hen zal blijven steunen en deze strijd ook in het parlement op de agenda zal blijven zetten”, besluit Peter Mertens.