PVDA verontwaardigd over seksistische en discriminerende uitspraken Jeff Hoeyberghs

Foto Solidaire.

Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA ondertekent samen met federaal volksvertegenwoordigers Maria Vindevoghel en Peter Mertens en Vlaams volksvertegenwoordigers Lise Vandecasteele en Jos D'Haese de officiële klacht van de Vrouwenraad tegen de seksistische en discriminerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs tijdens een lezing voor de KVHV in Gent. Met zijn uitspraken overtreedt Hoeyberghs ongetwijfeld de Belgische seksismewet. Hij stimuleert en legitimeert discriminatie en seksisme. Dat kunnen we niet tolereren.

De PVDA reageert verontwaardigd op de seksistische en discriminerende lezing van chirurg Jeff Hoeyberghs aan de Universiteit Gent, georganiseerd door het KVHV. Hoeyberghs zei ondermeer: "Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen. Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.” Over de inwoners van Kiribati, het eerste land dat door de klimaatverandering dreigt te verdwijnen, zei Hoeyberghs: “Als die lummels te mottig zijn om hun hut 100 meter hoger op de berg te verzetten: dat ze verzuipen.” Wat op luid gelach en applaus van het aanwezige publiek werd onthaald.

De uitspraken van Hoeyberghs zijn zeer ernstig en overtreden de Belgische seksismewet. De Nederlandstalige Vrouwenraad diende daarom officieel klacht in bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat doet ze samen met verschillende andere organisaties en personen waaronder Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA en Geneeskunde voor het Volk. Ook federaal volksvertegenwoordigers Maria Vindevoghel en Peter Mertens en Vlaams volksvertegenwoordigers Jos D’Haese en Lise Vandecasteele tekenden de klacht van de Nederlandstalige vrouwenraad. “We twijfelden geen seconde om onze schouders te zetten onder deze gemeenschappelijke klacht. Met deze uitspraken stimuleert en legitimeert Hoeyberghs het seksisme en de discriminatie van vrouwen in onze samenleving. Dit kunnen we niet tolereren”, zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, vrouwenbeweging van PVDA.

"Dit soort rabiaat seksisme en plat racisme is totaal onaanvaardbaar", zegt ook Vlaams volksvertegenwoordiger en Gents fractieleider voor de PVDA Tom De Meester, die de kwestie aankaart bij de rector van de UGent en Gents burgemeester Mathias Declercq.

"De uitspraken van Hoeyberghs zijn zeer vernederend en uitgesproken discriminerend. Het KVHV heeft Hoeyberghs bewust uitgenodigd omwille van zijn extreem seksistische opvattingen. Het KVHV is een extreem-rechtse studentenclub die in het verleden al in opspraak kwam omwille van racisme en haat. Wij steunen de studentenorganisaties en de vakbond die een schorsing en uitsluiting van het KVHV eisen. Het kan niet dat dergelijke organisaties seksisme schaamteloos promoten en discriminatie van vrouwen normaliseren. In onze samenleving is geen plaats voor racisme, seksisme en discriminatie."

De PVDA dringt bij burgemeester Mathias Declercq aan op een Gents actieplan tegen seksisme, in overleg met de Universiteit Gent en andere onderwijsinstellingen. Ook op federaal en regionaal niveau moet er een structurele aanpak van seksisme komen. "Seksisme is voor nieuw-rechts één van de breekijzers om hun elitaire, reactionaire maatschappijvisie op te leggen, de verwezenlijkingen van de feministische beweging terug te draaien en vrouwenrechten in te perken. Nochtans tonen het seksisme in de samenleving, de ongelijkheid op vlak van lonen en pensioenen en het toenemende geweld op vrouwen elke dag opnieuw de noodzaak van méér vrouwenrechten aan."


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Nadia Graulus
    heeft gereageerd 2019-12-14 15:42:44 +0100
    Typisch voor deze schijnheilige kajotterkes om met de bijbel en het kruis te zwaaien, op de eerste rij in de kerk te zitten en ondertussen racisme-seksisme-homofobie verdekt in hun vaandeltjes mee te dragen, walgelijke dopen te organiseren en te zwelgen in hun kleinburgerlijk ,zelfvergenoegzame kopjes waarin ze zichzelf in de toekomst al zien als succesrijke whatevers. Dat is dan vaak deel van de toekomstige toplaag in onze maatschappij…Goed dat hun maskertjes af en toe eens afvalt.

We hebben jouw steun nodig