PVDA verwerpt besparing op participatieprojecten kansengroepen

PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester. (Foto Solidair, Karina Brys)

"Een killer kerstcadeau kon Jan Jambon tijdens deze Warmste Week niet geven", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester over het stopzetten van de subsidielijn voor participatieprojecten voor kansengroepen. "Dit hakbijlbeleid dat de meest kwetsbare in onze samenleving treft is onaanvaardbaar."

De PVDA verzet zich tegen het stopzetten van elke subsidiëring voor nieuwe participatieprojecten die jongeren, mensen met een beperking en gezinnen in armoede aansluiting doen vinden bij het sport-, jeugd- en cultuuraanbod. "Dit is de zoveelste besparingsmaatregel die achter de rug van het parlement wordt doorgevoerd, tijdens het parlementair winterreces", zegt Tom De Meester. "Dit valt als een donderslag bij heldere hemel."

"Dat de betrokken organisaties op Kerstavond (!) een mail doorgestuurd krijgen van de Vlaamse Cultuuradministratie waarin koudweg wordt gesteld dat de participatieprojecten voor kansengroepen worden afgeschaft, is van een schaamteloos cynisme. Alle organisaties hebben hun dossiers al lang klaar. 1 maand voor de indiendatum wordt aangekondigd dat er geen geld is, en dus wordt alles geannuleerd. Zo ga je niet met mensen om. Een killer kerstcadeau kon minister van cultuur Jan Jambon tijdens deze Warmste Week niet geven."

"Dit botte bijlbeleid illustreert opnieuw helder de cultuurvisie van Jan Jambon. De Vlaamse regering wil alleen nog topkunst die de Vlaamse natie internationaal doet stralen, maar kunstparticipatie voor kwetsbare groepen moet onverbiddelijk op de schop. Het gaat nochtans om maatschappelijk zeer waardevolle projecten", benadrukt Tom De Meester.

Het gaat onder meer om verschillende sportprojecten (van circus tot boksen) voor jongeren met een beperking; een project van Theater Aan Zee om Oostendenaren uit kwetsbare gezinnen en etnisch-culturele gemeenschappen bij het populaire theaterfestival te betrekken; een vakantieproject voor kinderen uit arme gezinnen; cultuurparticipatie voor mensen in armoede, en verschillende projecten die bruggen slaan tussen de gemeenschappen in ons land.

De PVDA vraagt op de volgende commissie cultuur tekst en uitleg van minister Jambon en eist dat de besparing ongedaan gemaakt wordt. "Het gaat over een besparing van een half miljoen euro op jaarbasis, terwijl wij nog tijdens de recente begrotingsbesprekingen voorstelden om jaarlijks 7,2 miljoen extra vrij te maken door een besparing op de dotaties aan politieke partijen. De eigen oorlogskas is blijkbaar veel belangrijker dan cultuur- en sportparticipatie van de meest kwetsbaren in onze samenleving."  

Volg de PVDA op de voet