PVDA verzet zich tegen nieuwe verlaging vennootschapsbelasting

Foto Robert Owen Wahl / Pixabay

De PVDA wil de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting van 29% naar 25% blokkeren, nu blijkt dat de belastinghervorming een gat van minstens 1 miljard euro dreigt te slaan in de begroting. “In tegenstelling tot wat de regering-Michel ons heeft wijsgemaakt, is de belastingverlaging voor multinationals verre van budgetneutraal. Het is de bevolking die na de verkiezingen de rekening zal betalen.”

De hervorming van de vennootschapsbelasting zou geen geld kosten. Dat beloofde de regering-Michel. Het wordt echter steeds duidelijker dat die belofte op drijfzand is gebouwd. Voor grote bedrijven wordt de vennootschapsbelasting in twee tijden verlaagd: van 33,99% naar 29,58% in 2019 (op de winsten van 2018 en 2019) en van 29,58% naar 25% in 2021 (op de winsten van 2020 en volgende). De maatregelen verminderen de belastinginkomsten met in totaal 5,5 miljard euro, waarvan 4,8 miljard door de verlaging van de belastingtarieven. Omdat de regering tegelijk beloofde om fiscale achterpoortjes voor bedrijven te sluiten, zou de hele operatie ‘budgetneutraal’ zijn.

Het zwarte gat van de begroting

Zoals was te verwachten, bleek de hervorming van de vennootschapsbelasting niet budgetneutraal. “Dit is het zoveelste fabeltje van de regering”, aldus Peter Mertens. “Wij hebben vanaf dag één gezegd dat deze hervorming van de vennootschapsbelasting onmogelijk budgetneutraal kon zijn. Nu blijkt dat wij gelijk hebben, moet de hervorming gestopt worden. Met elke nieuwe belastingverlaging voor multinationals wordt het zwarte gat van de begroting alleen maar groter. Het is de bevolking die de rekening zal betalen, na de verkiezingen. Dat is onrechtvaardig en onaanvaardbaar.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens: “Bijna de helft van de financiering van die 5,5 miljard verloren inkomsten moet zogezegd komen van de bijna-afgeschafte notionele interesten. Nochtans stelt die notionele-interestaftrek vandaag bijna niets meer voor, omdat die de algemene daling van de rentevoeten volgt. De regering mikte dus op een hypothetische opflakkering van de interestvoeten om een reële verlaging van de tarieven te financieren. Die zeepbel ontploft nu in het gezicht van de regering. Dat de regering eerst maar eens bewijst dat de hervorming wél budgetneutraal is vooraleer over te gaan naar fase twee van de tariefverlaging van 29,58% naar 25%. Show me the numbers! Wij willen de geplande belastingverlaging voor multinationals blokkeren. En dat met behoud van de volledige verlaging van de verminderde tarieven voor de kmo’s.”

Achterpoortjes voor multinationals blijven wel degelijk bestaan

Een ander fabeltje rond de hervorming van de vennootschapsbelasting is dat de verlaging van het tarief gepaard gaat met de afschaffing van de fiscale achterpoortjes die ervoor zorgen dat grote bedrijven erin slagen bijna nul procent belasting betalen.

De notionele-interestaftrek werd inderdaad grondig herbekeken, maar die stelde sowieso al niets meer voor door de algemene verlaging van de interestvoeten. Andere fiscale achterpoortjes daarentegen, zoals de vrijstelling van dividenden (definitief belaste inkomsten, DBI) of de meerwaarde op aandelen werden niet alleen behouden, maar zelfs herzien naar boven aangezien de aftrek werd opgetrokken tot 100% voor grote bedrijven (maar met striktere voorwaarden voor de kmo’s).

“De hervorming heeft zelfs nog een nieuwe aftrekpost toegevoegd”, aldus Mertens. “Speciaal voor grote internationale groepen: de fiscale consolidatie, die ook een soort monster van Frankenstein dreigt te worden, dat budgettair oncontroleerbaar is, zoals ook de notionele interesten dat ooit waren.

Topholding betaalt 0% belastingen, ondanks ‘minimumbelasting’ van 7,5%

“Tot slot valt ook het fabeltje van de minimumbelasting van 7,5% voor grote bedrijven (degene die meer dan een miljoen euro winst maken) door de mand”, zegt Peter Mertens. “We stellen bijvoorbeeld vast dat de GBL, belangrijkste holding van de familie Frère, nul euro belasting betaalde op een winst van 1,6 miljard in 2018, het eerste jaar dat onderhevig was aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hoe kan dat? Wel, de regel van de minimumbelasting is niet van toepassing op de fiscale achterpoortjes waar de grote multinationals het meest van profiteren. Dat is een echte schande.”

4,8 miljard euro tariefverlaging, maar nauwelijks 2,5% voor de kmo’s

De regering beloofde dat de hervorming van de vennootschapsbelasting vooral ten goede zou komen aan de kmo’s, maar ook dat klopt niet, aldus Peter Mertens. “De fiscale achterpoortjes waar de grote vennootschappen van profiteren zijn in de feiten niet afgeschaft. En de verlaging van de vennootschapstarieven is vooral voordelig voor grote bedrijven. De verlaagde tarieven voor kmo’s dalen met 5 procentpunten, voor de grote bedrijven met 9 punten. “Van de 4,8 miljard euro tariefverlaging komt amper 2,5% ten goede aan de kmo’s. Al de rest, 97,5%, gaat naar de grote multinationals. Dat is fundamenteel oneerlijk”, besluit Peter Mertens.


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Eddy Lauwers
  heeft gereageerd 2019-04-12 17:23:55 +0200
  Een nieuwe verlaging van de vennootschapsbelasting door een regering met dezelfde samenstelling als de huidige zit er dik in. Gwendolyn Rutten (O.VLD) heeft dat trouwens al aangekondigd. We hebben moeten vaststellen dat ondanks de kortingen op de Ven.B. van 34 naar 25 en 20%, de verlaging via de taks/shift van de patronale lasten van 33 naar 25% en 2 miljard Vlaamse subsidies, zonder enige controle volgens het rekenhof, er toch maar weinig is geïnvesteerd ook door de overheid overigens. Bovendien zijn de intrestvoeten zeer laag maar ook dat mag niet baten. Al het geld is naar de ondernemingen gegaan, restjes naar zorg, onderwijs en wegen. En dan zie je dat onze Belgische multinational Bekaert haar fabriek verhuist naar Tsjechië inclusief, en dat vind ik zeer verontrustend, de 100 koppige R&D afdeling waar de Vlaamse overheid ongetwijfeld een pak subsidies heeft ingestoken. Als we fiscale stimuli willen geven aan onze bedrijven moeten we terug grijpen naar oude recepten zoals de “investeringsaftrek”, zulke maatregel verplicht de vennootschappen tot investeren en dat trekt de economie vooruit.
 • jeroen taverniers
  heeft gereageerd 2019-04-12 15:46:40 +0200
  Sinds de jaren 60 daalt de vennootschapsbelasting al, met gevolg dat de belastingen voor de werkende stegen. Een vlakke belasting is in principe slecht want ik begrijp dat voor een KMO dit een zware kost is als u winst beperkt is. Paul de Grauwe haalde ook al aan dat in de hoogdagen van het kapitalisme men belastingsschijven (personen) van 90% had. De verlaging van de vennootschapsbelasting is een eenmalig ingreep om een economie op sterven wat te rekken. Je hebt het loon bestaande uit wat de werknemer krijgt en wat de werkgever bijdraagt, alle meerwaarde dat die werknemer creëert is voor de werkgever. De vennootschapsbelasting is eigenlijk een welvaartsbijdrage om economische activiteit mogelijk te maken. Scholing, infrastructuur, ziekenzorg, zonder al die dingen ook geen bedrijven die een activiteit kunnen uitvoeren.
  Persoonlijk ben ik voorstander van progressieve nettowinst belastingen en lage belastingen op arbeid. In dat systeem word eerder de productiviteit/welvaart belast. Hoe harder een natie werkt, hoe meer winst, hoe meer belastingen betaald worden. In een economie waar steeds minder mensen nodig zijn zal dit een noodzaak worden. Denk maar aan een 100% geautomatiseerde fabriek, geen lonen om te betalen, enkel megawinsten. Als je de nettowinst progressief belast kan je de welvaart herverdelen. Want wie gaat alle rommel kopen als niemand nog een job heeft? Boven 1 miljard netto winst zou je aan 95% kunnen belasten, overmatige winsten maken de economie net kapot. Twee banken in dit land hebben tezamen 5 miljard netto winst, je moet eens uitrekenen wat je met de helft van dit bedrag kan doen. Pure waanzin dat zoveel geld uit onze economie gezogen word, en dit gaat nog maar om twee bedrijven, en zo zijn er honderd.
  Wat we nu zien is dat deze twee banken net duizenden ontslaan en hun dienstverlening afbouwen om de winsten op te krikken. Met een progressieve netto winstbelasting zou dit zinloos zijn, ze zouden gewoon meer belastingen betalen. Op die manier hebben bedrijven twee keuzes. Belastingen betalen die de overheid besteed of investeren in mensen, hogere lonen of arbeidsduurverkorting.
 • Webredactie
  publiceerde deze pagina in Heet van de naald 2019-04-12 12:33:20 +0200

We hebben jouw steun nodig