PVDA vraagt Beke om tempo vaccinaties op te drijven: “geen tijd te verliezen”

Foto Belga

In het Vlaams parlement wordt Wouter Beke deze namiddag ondervraagd over het trage verloop van de vaccinaties tegen het coronavirus. PVDA-volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele zal de minister op de rooster leggen over drie cruciale vragen. “Het is onbegrijpelijk dat Beke opnieuw te laat komt. Deze week worden er tienduizenden vaccins geleverd in Vlaanderen, maar die gaan voor het grootste deel gewoon de vriezer in. Er ligt bovendien nog geen enkel concreet plan klaar hoe het vaccin na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel tot bij de bevolking geraakt”, zegt Vandecasteele.

De vaccinatiecampagne voor het coronavirus is gestart. Maar een week nadat de eerste spuit werd toegediend, zijn amper 700 mensen gevaccineerd, terwijl er al 10.000 geleverd werden. Pas binnen een aantal weken zou de campagne op volle toeren draaien. Opvallend daarbij is dat Vlaanderen een pak trager vaccineert dan de andere regio’s. “Beke vergelijkt zich graag met Brussel en Wallonië als het daar slechter gaat, maar hier zijn de rollen omgedraaid”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Vlaanderen moet volgens deze regering excelleren, maar is nu alweer de slechtste van de klas. Er moeten serieus wat tandjes bijgestoken worden in de race tegen het virus. Er is geen tijd te verliezen.”

Vandecasteele heeft daarom drie cruciale vragen voor Wouter Beke, die deze namiddag in de commissie welzijn van het Vlaams parlement over de kwestie aan de tand gevoeld wordt. “Volgende week zullen bijna 90.000 vaccins in de vriezer liggen, terwijl er amper 7.000 zullen worden toegediend”, zegt Vandecasteele. “Dat is toch onbegrijpelijk? Er sterven nog steeds 70 mensen per dag aan het coronavirus, maar de minister lijkt weinig haast te maken om de vaccinaties zo snel mogelijk uit te voeren.”

Volgens Vandecasteele kon Beke de vaccinatiecampagne voorbereiden. “Hoe lang weten we al niet dat er een massale vaccinatiecampagne zou komen? Hoe lang is het al niet duidelijk dat dat in uiterst moeilijke omstandigheden zou moeten gebeuren, met een vaccin dat op -70 graden bewaard moet worden? En toch zijn we vandaag nog steeds aan het proefdraaien. Nadat Beke te laat kwam met beschermingsmateriaal en extra personeel voor de zorg, komt hij nu opnieuw te laat om de vaccins snel toe te dienen.”

Op de plenaire zitting van 17 november stelde Lise Vandecasteele al dat er dringend werk moet gemaakt worden van een vaccinatieplan. “We beginnen de vaccinatiecampagne in België met een achterstand want we hebben geen preventieve gezondheidscentra die zo’n campagne kunnen opnemen. Op preventie wordt al jaren bespaard. Het vaccineren dreigt nu te moeten worden uitgevoerd door de reeds overbelaste huisartsen en verpleegkundigen”.

Vandaag worden de bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd, daarna is het zorgpersoneel aan de beurt. “Die twee groepen zijn samen te vinden in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorginstellingen”, zegt Vandecasteele. “Maar de grote uitdaging moet nog komen: eerst de 65-plussers die thuis wonen vaccineren, dan mensen met aandoeningen en vervolgens de rest van de bevolking. Maar daar staat de minister nergens in de voorbereidingen. De Eerstelijnszones zijn onderbemand en de mensen die nu samenzitten om een plan van aanpak te bedenken zijn de overbelaste huisartsen. Van vaccinatiecentra is nog geen spoor.” De PVDA pleit daarom voor een versterking van de preventieve geneeskunde in de eerste lijn om de massale vaccinatiecampagne mogelijk te maken.