PVDA vraagt betere bescherming van syndicalisten. VBO negeert de feiten

PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel, ondervond destijds als delegee bij Sabena zelf aan den lijve hoe de ontslagbescherming van vakbondsafgevaardigden tekortschiet. (Foto Solidair)

Werkgeversorganisatie VBO heeft vandaag in meerdere kranten kritiek op de ontslagbescherming van syndicalisten. De kritiek komt er naar aanleiding van het wetsvoorstel van de PVDA dat voorligt in de Kamer. PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel, die zelf ooit gediscrimineerd en ontslagen werd als syndicaliste, stelt hierover vanmiddag in het parlement een actualiteitsvraag aan minister van Werk, mevrouw Muylle.

De PVDA diende het wetsvoorstel in naar aanleiding van meerdere ontslagen van personeelsafgevaardigden (recent nog Econocom, Kone, Altran en Firmenich) en in aanloop naar de sociale verkiezingen van 2020 die plaatsvinden in meer dan zesduizend ondernemingen. Het voorstel verbetert de ontslagbescherming van syndicalisten. Onder de ondertekenaars van het wetsvoorstel vinden we de parlementsleden Maria Vindevoghel en Roberto d’Amico die samen 61 jaar syndicale ervaring hebben.

Vandaag kunnen werkgevers mondige syndicalisten zomaar ontslaan, zelfs als die geen enkele fout begingen. Vooral de periode op het einde van het mandaat, van nu tot half januari 2020, is gevaarlijk voor syndicalisten. De ontslagvergoeding, het enige obstakel om syndicalisten op straat te zetten, is in die periode op z’n laagst. De werkgevers noemen dit niet voor niets de ‘soldenperiode’.

Het VBO reageert vandaag in de pers op het wetsvoorstel van de PVDA door te beweren dat syndicalisten al ‘overbeschermd’ zijn. De feiten geven de werkgevers ongelijk.

Maria Vindevoghel, ex-ACV-delegee bij Sabena en Flightcare en nu federaal parlementslid voor de PVDA: “Met onze wet krijgen syndicalisten een betere bescherming. Zo zou de werkgever, als een werknemersvertegenwoordiger ten onrechte wordt ontslagen, verplicht zijn de persoon weer in dienst te nemen op straffe van een dwangsom. We hebben ons laten inspireren door de bescherming die bijvoorbeeld in Frankrijk wél bestaat.”

De PVDA-volksvertegenwoordigster weet waarover ze spreekt, ze werd zelf het slachtoffer van de zwakke bescherming van syndicalisten: “Op een dag belde de Flightcare-directie mij met de boodschap dat mijn badge was ingetrokken door luchthavenuitbater BAC. Ze gebruikte dat als aanleiding om mij op staande voet te ontslaan wegens ‘overmacht’. Achteraf bleek dat de directie zelf aan BAC was gaan vragen om mijn badge te blokkeren. Ik was plotsklaps mijn job kwijt. En de collega’s waren hun personeelsafgevaardigde definitief kwijt.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens wijst trouwens op een ongemakkelijke waarheid: “De erg beperkte bescherming van vakbondsmandatarissen op de werkvloer is in niets te vergelijken met de reële overbescherming van politieke mandatarissen. Ze genieten van onschendbaarheid, hebben een waaier aan voorrechten, profiteren van riante uittredingsvergoedingen …”

Het wetsvoorstel stond op 27 november 2019 een eerste keer geagendeerd in de Sociale Commissie van de Kamer. Het trok daar alvast de aandacht van het VBO. Binnenkort komt het opnieuw op de agenda voor een debat ten gronde.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Freddyz Thumasz
  heeft gereageerd 2019-12-14 13:34:39 +0100
  als de werkgever gedwongen wordt om de mensen hun job terug te geven
  dan zullen ze serieus gepest worden
 • John Van Den Fonteyne
  heeft gereageerd 2019-12-13 16:18:22 +0100
  Zoals ik het zie is men de klok aan het terugdraaien naar voor de tijd dat de stakingen begonnen zijn in Amerika voor de rechten van de arbeiders

Volg de PVDA op de voet